SCIENTOLOGOVÉ PŘINÁŠEJÍ PRAVDU O DROGÁCH MLÁDEŽI V AZCAPOTZALCU

| AZCAPOTZALCO, MEXIKO • 26. ZÁŘÍ, 2013 |

Scientologové v Mexiku využijí každé příležitosti , aby mohli mladistvým předat pravdu o drogách.

Dobrovolníci Národní scientologické organizace Mexika se zúčastnili veletrhu pořádaného Ministerstvem zdraví, který proběhl v září v severozápadní čtvrti Azcapotzalco hlavního města Mexika, aby předali mladistvým z této oblasti faktické informace o drogách a drogové závislosti. Vystavili plakáty a transparenty Pravda o drogách a rozdali stovky kopií brožury Pravda o drogách.

Podle Christian Science Monitor je užívání drog v Mexiku stále hluboko pod úrovní Spojených států, ale během posledního desetiletí je na vzestupu a dochází k alarmujícímu nárůstu užívání drog.

Program Pravda o drogách je založen na principu, že nejlepší čas, kdy se naučit něco o drogách je ještě předtím, než se stanou problémem. Proto dobrovolníci oslovují mládež ve školách prostřednictvím přednášek o protidrogové výchově a rozdáváním brožur Pravda o drogách na veletrzích a shromážděních po celý rok.

Brožurka Pravda o drogách je navržena tak, aby zachytila a udržela pozornost mladých lidí prostřednictví ilustrací, vylíčením krátkodobých a dlouhodobých efektů, které drogy způsobují – jak ovlivňují tělo a mysl – a prostřednictvím osobních příběhů mladých lidí, kteří upadli do pasti drogové závislosti.

Scientologická církev, která se věnuje vymycování zneužívání drog prostřednictvím vzdělání, podporuje iniciativu Pravda o drogách, která je jednou z největších světových nevládních protidrogových výchovných a preventivních kampaní a umožňuje, aby byly tyto materiály k dispozici zdarma pedagogům, policistům a veřejným programům.

Bylo přesvědčivě prokázáno, že jsou-li mladistvým poskytnuty pravdivé informace o drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co způsobují, tak míra jejich užívání klesá.

____

Scientologická církev vydala brožurku, Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytvoření světa bez drog, aby uspokojila žádosti o více informací o protidrogovém vzdělání a pro iniciativu prevence, kterou podporuje. Pro získání více informací nebo přečtení kopie brožurky, navštivte scientologickou webovou stránku.

###

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard napsal, “Planeta narazila na bariéru, která brání jakémukoliv rozsáhlejšímu sociálnímu pokroku – drogy a jiné biochemické látky. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenom narušuje a ničí tělesné zdraví, ale může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v dosažení duševní a duchovní pohody.”