Školení metodiky DLA projektu ProAct v Bordeaux

Ve dnech 7. – 11. října 2013 proběhlo ve francouzském Bordeaux setkání partnerů projektu ProAct za účelem předání metodiky využití diagnostického nástroje, jež je zároveň jeden z hlavních výstupů tohoto projektu.

Hlavním cílem mítinku bylo představit a ukázat práci s inovativním diagnostickým nástrojem, který byl vyvinut právě ve Francii, a v rámci projektu ProAct má dojít k jeho přenesení do ostatních partnerských zemí. Hlavním důvodem pro vyvinutí metodiky DLA byla potřeba zlepšit efektivitu práce a řízení v neziskových organizacích vzhledem k jejich misi, a také naučit manažery takovýchto organizací přizpůsobovat se probíhajícím kontextuálním změnám. Základním kamenem metodiky je diagnostický nástroj v podobě podrobného dotazníku, díky kterému konzultant zjistí současný stav v instituci a na jeho základě pak vytvoří soubor doporučení vedoucích ke zlepšení situace. Tato doporučení jsou pak předána a vysvětlena zástupcům organizace v průběhu osobních konzultací.

Na pětidenním setkání byla lektorům z partnerských organizací projektu představena celá metodika použití nástroje a zároveň si mohli diagnostiku v praxi vyzkoušet ve dvou místních neziskových organizacích. Velkým přínosem pro pochopení celého procesu byly. Také příklady dobré praxe, které představili lidé z neziskových organizací, jimž DLA v minulosti pomohlo.

V následujících měsících bude mít Sedukon o.p.s. za úkol zajistit testování nástroje v českém prostředí, které proběhne pravděpodobně v lednu příštího roku formou kick-off mítinku, následných individuálních konzultací v zúčastněných organizacích a workshopu zaměřeném na problematické oblasti.

Pokud má vaše organizace zájem se do testování zapojit, kontaktujte prosím koordinátorku projektu Mgr. Terezu Kolářovou na tereza.k@sedukon.cz.