Skupiny drogové prevence se spojily v boji proti zneužívání drog ve Venezuele

Merida, Venezuela

10. 12. 2013

Den plný zábavných aktivit pořádala Scientologií podporovaná iniciativa Pravda o drogách a Protidrogová nadace Vigia v Meridě ve Venezuele.

Mladí sportovci z místních škol soutěžili v říjnu ve školním fotbalovém zápasu ve státě Merida ve Venezuele. Úroveň vzrušení hráčů, jejich přátel a rodin byla živoucím důkazem toho, že život je mnohem zábavnější, když nepoužíváte drogy.

Akce se konala na oslavu výročí Protidrogové nadace Vigia a byla organizována nadací a dobrovolníky z oblasti Meridy, kteří se podílejí na protidrogové výchově a prevenční iniciativě podporované Scientologickou církví.

Místní dobrovolníci z Pravdy o drogách vedou protidrogové vzdělávací semináře ve školách, věznicích a občanských klubech. Oslovují mládež s faktickými informace o tom, co drogy jsou a co dělají, aby mládeži pomohli udělat informované rozhodnutí žít život bez drog.

Scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách po celý rok na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání.

Scientologická církev podporuje iniciativu Pravda o drogách, jednu z největších světových nevládních kampaní protidrogové výchovy a prevence.

Bylo přesvědčivě prokázáno, že pokud se mladým lidem poskytne pravda o drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co způsobují – míra jejich užívání úměrně klesá.

_______

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytváření světa bez drog, aby vyhověla žádostem o více informací o iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které Církev podporuje. Více informací a brožuru najdete na webu Scientologie.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“