Slovenská hudba

Slovenská hudba jako populární hudba, se začala rozvíjet v třicátých letech dvacátého století. Vývoj závisel i na vývoji populární hudby v západních zemích a že má Slovensko dlouhou společnou historii s Českem, roli ve vývoji slovenské hudby mají i kulturní vazby v bývalém Československu. V každém období je charakteristický nástup různých generaci hudebníků, skladatelů nebo textařů.

Na Slovensku se vystřídali několik kulturních, společenských a politických změn. Na počátku 20. století byl vývoj slovenské hudby spojený s vývojem populární hudby ve střední Evropě, pak se slovenskými tvorba dostala pod vlivy totalitních zemí. Během Slovenského státu, v době 2. světové války, na Slovensku hudbu ovlivnila fašistická diktatura Třetí říše. Po válce bylo Slovensko v izolaci v tzv. Železné oponě. Osobnosti, tedy i osobnosti populární hudby interpretovali určité názory a svou popularitou sdružovali fanoušků (skupiny mladých lidí). Někdy bylo takové sloučení hrozbou pro totalitní vládnoucí režim, neboť zde byla možnost na vznik opozičních organizovaných skupin mládeže. Tento stav nebyl během vlády komunistické strany žádoucí. Novou vlnu populární hudby také výrazně ovlivnila Pražské jaro na konci šedesátých let. Po přejetí na demokratický systému státu, v roce 1989, se slovenská hudba dostala pod tlak západního hudebního průmyslu, na který nebyl slovenskí monopolní hudební trh připraven.

Na Slovensku po roce 2000 se začala formovat slovenská hudba ve spojení s vývojem zábavního průmyslu (showbyznys). Popularita interpretů a hudebních skupin je podmíněna působením hudebních vydavatelství a známých komerčních rozhlasových stanic. Velký vliv na vývoj hudby na Slovensku mají i televize a média prezentující v atraktivních tématech známé osobnosti (bulvár), zesílil i vliv jednoho z informačních médií a to internetu.