Snižování uhlíkové stopy v dopravě

Snižování emisí a skleníkových plynů by mělo být věcí nás všech. Naštěstí stále více společností si uvědomuje svoji odpovědnost.

Neustále narůstají množství přepravovaného materiálu je velkou zátěží pro životní prostředí. Snahou všech by mělo být snižování emisí vyprodukovaných na přepravu jedné tuny materiálu.

Mezi nejuvědomělejší přepraví firmy v oblasti snižování emisí patří určitě společnost Ewals Crago Care. Jedním z jejich hlavních cílů je právě neustálé snižování uhlíkové stopy. Společnost Ewals Cargo Care využívá různé cesty, jak svého závazku vůči přírodě a potažmo vůči všem lidem dosáhnout. Společnost Ewals maximálně využívá intermodální dopravy, kdy část přepravy je realizována po železnici, která má několikanásobně nižší emisní zatížení. Pro přepravu zboží využívá nejefektivnější logistická řešení, při kterých minimum vozidel jezdí prázdných a náklad je přepravován nejvýhodnější trasou. Snižování škodlivin, které se dostávají do ovzduší, společnost dosahuje také používáním vozů s moderními ekologickými motory i zaváděním do provozu nových speciálních mega návěsů, které umožňují najednou přepravu většího množství materiálu.

Společnost Ewals Cargo Care poskytuje klientům, kteří využívají jejich ekologických přepravních služeb certifikát ekologické odpovědnosti o snižování vlastní uhlíkové stopy.

Ochrana životního prostředí je věcí nás všech. Chovejme se všichni co nejodpovědněji a následujme snahy společnosti Ewals Cargo Care, která je již dlouhodobě průkopníkem v oblasti ekologické odpovědnosti. Staňte se i vy zákazníkem společnosti Ewals Cargo Care s oceněním zákazník s certifikátem udržitelnosti.

http://www.ewals.cz/cz/celovozove-zasilky.html

http://www.ewals.cz/cz/tiskove-zpravy-a-clanky.html

http://www.ewals.cz/cz/snizovani-uhlikove-stopy.html