Sociální marketing

Sociální – nekomerční marketing na rozdíl od komerčního marketingu nenabízí produkty a služby, ale propaguje sociální hodnoty.

Definicí sociálního marketingu může být strategie chování a jednání využívající marketingových metod, technik a prostředků, které umožňují cíleně působit na vybrané skupiny osob se záměrem ovlivňovat a měnit jejich postoje k sociálním a zdravotním problémům tak, aby došlo k zlepšení jejich sociální, etické a zdravotní situace

Sociální marketing pohlíží na reklamu jako na prostředek boje za dobrou věc. Vychází z předpokladu, že pokud reklama umí přimět lidi k nákupu zboží, dokáže také změnit jejich chování.

Zaměření sociálního marketingu je velmi široké a snaží se působit na lidi v mnoha směrech. Ať už se jedná o poukázání na rizika kouření, užívání drog, neodpovědného sexuálního chování a s tím spojeného rizika přenosu pohlavních chorob, ale i působení na široký okruh lidí a apelování na zdravější způsob života nebo i působení na děti, aby se rozšířil počet čtenářů knih.

Masová média jsou účinnou a rychlou cestou pro ovlivňování cílových skupin ať už se jedná o komerční marketing nebo i sociální marketing. U sociálního marketingu je velmi často působeno na emoce s důrazem na snahu o vysokou kredibilitu např. účinkováním mediálně známých tváří.

Sociální marketing je specifická oblast marketingu, kde je obzvláště důležité promyšleně připravit podrobnou strategii konkrétní marketingové kampaně.

Sociální marketing je složité a specifické téma. V případě zájmu o podrobnější informace je vhodné toto téma prodiskutovat s odborníky. Konzultace v oblasti sociálního marketingu nabízí například odborná marketingová společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/marketingovy-plan/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/socialni-marketing/