Sociální program – Vize pro svět

45 milionů lidí na světě trpí slepotou. 90 procent všech nevidomých žije v zemích třetího světa, a proto lidé z rozvojových zemích trpí desetkrát vyšším rizikem oslepnutí než lidé v zemích vyspělých. Osmdesáti procentům oslepnutí lze však předejít a to mnohdy důslednou léčí o zrak.

Zabránění slepoty lidí ze zemí třetího světa, jejich vyléčení a trvalé snížení rizika oslepnutí je cílem sdružení Vision for the World e.V., které bylo založeno již v roce 2002. Pracovníci sdružení chtějí přispět svojí angažovaností sociální zodpovědnosti, zkušenostmi, znalostmi a kontakty ve prospěch znevýhodněných osob k použití a pomoci rozvoje služeb oční péče v zemích třetího světa. Při výběru svých projektů spolupracuje sdružení Vision for the World e.v. s uznávanými a zkušenými organizacemi jako Christoffel-Blindenmission.

V práci se světem nevidomých pomáhají i další organizace a různé školy, mezi které patří i  Základní škola pro zrakově postižené v Praze 2.  Specializací této školy je vzdělávání žáků slabozrakých, se zbytky zraku, centrálním zrakovým postižením a žáků s poruchami binokulárního vidění. Zde mají žáci zde mají možnost pracovat s pomůckami pro zrakově postižené a třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, speciálními školními lavicemi se sklopnými deskami, které jsou navíc jednomístné a dále je zde možnost práce s optickými pomůckami, které se těmto žákům budou v životě určitě hodit.

Škola nabízí i pomoc žákům s vadami řeči a to i  žákům, kteří mají kombinované  postižení anebo se u nich vyskytují vícečetné dyslalie. Je jim pak poskytována individuální logopedická péče.

Svou péčí, pomocnou rukou a trpělivostí umožňují všichni zaměstnanci Základní školy pro zrakově postižené v Praze zařazení žáků do společnosti.