Součást procesu změkčení vody

Součást procesu změkčení vody je filtrace vody. Pro bezproblémovou a správnou funkci změkčovacího filtru je potřeba, aby byla vstupní voda bez mechanických nečistot.

Znovuzprovozněním veřejných vodovodů dochází z pravidla k zanášení vstupní vody mechanickými nečistotami. Tím může docházet k zanášení kohoutokových baterií nebo trysek ve sprchách. Může docházet k vytékání kousků nečistot jako je písek, zbytky rzi atp. K zabránění takového znečištění specializovaná firma MilvitWater, s.r.o. doporučuje na hlavní přívod vody, tj.za vodoměr nebo i rovnou k čerpadlu, nainstalovat Atlas filtr 10“ se sítovou vložkou.

Všechna filtrační zařízení jsou určeny pro instalaci do potrubí, kterým protéká voda. Filtry jsou určené pro filtrace studené vody. Do nádoby filtru se vkládají různé typy filtračních vložek, jak pro odstranění mechanických nečistot, tak i barvy, železa, ale i pro odstranění chloru, zlepšení chuti, odstranění dusičnanů, atd.

Změkčovací filtry jsou důležité pro všechny kdo mají tvrdou vodu, ať již ze studny a nebo z vodovodu. Protože tvrdost vody má pouze doporučovanou hodnotu, ale nemá žádnou mezní. Což znamená, že není hlídaná a tak se můžete setkat s vodou měkkou, která je například na horách, díky níž se špatně smývá mýdlo a nebo vodou trvdou, která zanechává všude vodní kámen.