Sponzoring jako součást marketingového mixu

Sponzoring je jednou z forem marketingové propagace. Na rozdíl od reklamy, která slouží zejména k propagaci výrobků či služeb, sponzoring posiluje zejména značku.

Sponzorovány bývají nejčastěji neziskové organizace, akce či osoby. Zejména se jedná o oblasti sportu, výzkumu, vědy, kultury, charity a společenské akce. Sponzorování na rozdíl od daru je založeno na vzájemném obchodním vztahu mezi sponzorem a sponzorovaným. Oba subjekty očekávají, že z tohoto obchodního vztahu budou mít užitek. Sponzoring je nástrojem „tématické“ komunikace. Sponzor pomáhá sponzorovanému uskutečnit jeho aktivity prostřednictvím čehož pak sponzorovaný zpětně pomáhá sponzorovi naplňovat jeho komunikační cíle.

Sponzoring je jedním z prvků komunikačního mixu a je důležité jej propojit s ostatními marketingovými aktivitami, tak aby bylo dosaženo maximální účinnosti v oblasti propagace značky.

Z pohledu společnosti je sponzoring vnímán kladněji než reklama.

Základním přínosem sponzorství je publicita, která posiluje značku ve společnosti. Sponzorovaná aktivita vyvolává zájem médií. Účastníci si z akce podpořené sponzorem odnášejí pozitivní zážitky a v podvědomí si takovouto akci spojí se jménem a logem sponzora. Touto cestou se tak tvoří emocionální vazby.

Účinnost sponzoringu se výrazně snižuje, pokud není začleněn do komunikačního mixu a pokud není úzce provázán s ostatními prvky budování PR a s reklamou. Firmě, která nemá zkušenosti se sponzorstvím a s marketingem obecně se určitě vyplatí spolupracovat se zkušenou marketingovou agenturou. Výrazně se tak zvyšuje efekt využití sponzoringu pro vlastní propagaci. Jednou ze zkušených marketingových agentur, která poskytuje marketingové poradenství je společnost ANERI s.r.o. z Liberce.

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/sponzoring-a-cile-sponzorstvi/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/sponzoring-jako-soucast-marketingoveho-mixu/