Telemarketing

Aktivní telemarketing může v dnešní době nabídnout celou řadu služeb, od prodeje po telefonu přes sjednávání schůzek a vymáhání pohledávek, až po hledání nových obchodních příležitostí. Je to jedna z efektivních forem přímého marketingu, jejíž nástrojem je telefonní kontakt s klientem. Dělí se na aktivní telemarketing a pasivní telemarketing. Obě tyto metody jsou velmi účinné, pokud je vykonává specializovaná firma zabývající se poskytováním těchto služeb.
Tlemarketing Telemarketing je chytrým řešením pro individuální požadavky společnosti. Jeho velkou výhodou je vypracování projektů na míru, určení cílové skupiny respondentů, či provedení analýzy. Díky této metodě je možné získat v poměrně krátkém časovém rozmezí potřebné informace o respondentech a následně je přesně zpracovat.
Díky profesionálnímu přístupu, který nabízí firma Logicall Logicall , klient dosáhne požadovaného výstupu informací. Další z mnoha výhod telemarketingu, nabízeného touto firmou, je jeho velká operativnost. Není mnoho komunikačních kanálů, díky kterým lze rychle změnit cílovou skupinu a nabídku, dle reakce zákazníka a zvýšit tak úspěšnost kampaně.
Telemarketingové služby tvoří stěžejní obchodní aktivitu mnoha společností a právě proto firma Logicall klade důraz na průhlednost těchto zákaznických hovorů a provádí tak jejich monitoring, který může klientům kdykoliv předložit ke kontrole.
Tato forma přímého marketingu nabízí celou řadu dílčích procesů kampaně jako je cílení prodejní kampaně, doporučení nejvhodnějších komunikačních kanálů, připravení textů, call skript a reklamních hesel či vyškolení vlastní operátorky, pro prodejní hovory. Je schopná nabídnou i aktuální statistiky prodejní kampaně a celkové vyhodnocení.