Turínská mládež závodí proti zneužívání drog

Turín, Itálie

18. července 2013

Scientologická církev v Turíně se ujala vedoucí úlohy při letošním svátku svatého Jana s poselstvím Mezinárodního dne OSN proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi.

Na Piazza Borgo Dora v Turíně dne 24. června, kdy se město vyparádilo na oslavu svátku svatého Jana závodem proti drogám, byla výborná nálada.

Akci pořádala asociace AMECE, organizace, která poskytuje vzdělávací a kulturní činnost pro první a druhé generace dospívajících a mladých dospělých ze severní Afriky. Závod sponzorovaly kraje Turín a Piemont, radnice a čtvrť Turín 7. Závod probíhal v koordinaci s iniciativou Řekni ne drogám, řekni ano životu Scientologické církve v Turíně.

Každý rok se svátek svatého Jana v Turíně se zaměřuje na nějaký důležitý společenský problém. Letošní ročník je v souladu s poselstvím Mezinárodního dne OSN proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi – „Udělejte novým vrcholem svého života zdraví, ne drogy“.

V multietnickém centru Turína se sportovci, umělci, studenti a dobrovolníci z celé řady národností, kultur, etnických skupin a náboženství spojili ke společnému závazku k vytvoření světa bez ničivého vlivu drog.

V jiných městech po celém světě dobrovolníci ze Scientologických církví a misí pořádali konference, sportovní akce, veřejné sbírky a další aktivity, aby přinesli poselství Mezinárodního dne OSN proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi do svých komunit.

Po více než dvě a půl desetiletí scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání.

____

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytváření světa bez drog, aby vyhověla žádostem o více informací o iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které Církev podporuje. Více informací a brožuru najdete na webu Scientologie.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“

Scientologická církev podporuje Pravdu o drogách, jednu z největších celosvětových nevládních kampaní na drogovou prevenci a výuku o drogách. Nezvratně se prokázalo, že když je mladým lidem poskytnuta pravda o drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co dělají – míra jejich užívání úměrně klesá.