Tvorba textů na webové stránky má své zákonitosti

Texty na webových stránkách musí splňovat řadu kritérií. Musí být čtivé, jasné, přehledné a obchodní. Navíc texty www stránek jsou jednou z nejdůležitějších částí SEO optimalizace pro vyhledávače.

Psaním textů se zabývá copywriter. Copywriter je reklamní textař, jehož úkolem je psát čtivé, prodejní, lákavé a obchodní texty. Do jeho prací spadá také psaní reklamních textů, tvorba webových textů, psaní PR článků či návrhy merketingových sloganů.

Copywriter texty na www stránky sestavuje podle předem vybraných a domluvených klíčových slov. Právě výběr a analýza klíčových slov předchází samotnému sestavení textů. Po výběru klíčových slov se nejprve sestavuje textová struktura celých stránek (menu, sekce a podsekce), kterou musí zadavatel odsouhlasit, aby mohl textař pokračovat ve tvorbě obsahu. Při tvorbě textů na www stránky je nutné mít stále na mysli, že texty jsou jednou z nejdůležitějších částí SEO optimalizace pro vyhledávače.

U profesionálních firem tvořících texty na webové stránky copywriter řádně nastuduje celou problematiku a daný obor a dle svého nejlepšího uvážení a zkušeností začne přetvářet z již připravených materiálů od zadavatele textovou strukturu a obsahovou část textů. Dříve než se předloží texty ke schválení zadavateli, připomínkuje je další textař a nezávislý poradce. Na závěr texty podrobně prohlédne a připomínkuje zadavatel, který kontroluje hlavně pravdivost a kompletnost celého obsahu. Teprve po odsouhlasení textů ze strany zadavatele začíná sazba a stylistika do webového prostředí.

Tak jako vše má v marketingu své zákonitosti, tak i psaní textů na webové stránky musí splňovat určité požadavky, aby webové stránky plnily svůj účel. Vzhledem k tomu, že www stránky se tvoří na delší dobu, určitě se vyplatí využít služeb zkušených copywriterů. S žádostí o výrobu webových stránek nebo pouze o konzultace při tvorbě textů se případní zájemci mohou obrátit na společnost ANERI z Liberce. Dlouholeté praktické zkušenosti, tým profesionálních pracovníků i dosažená ocenění jsou určitou zárukou odborného marketingového poradenství.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/internetovy-marketing/seo-optimalizace-pro-vyhledavace/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/tvorba-textu-na-webove-stranky/