Všichni šli ven, aby vytvořili Venezuelu bez drog

Dobrovolníci ze Scientologické církve a mise ve Venezuele dosáhli tisíců lidí tento měsíc ve své kampani v boji proti zneužívání drog a  jeho oslabující vliv na kulturu.

Den po dni, dobrovolníci z Pravdy o drogách ze Scientologické církve a mise ve Venezuele pracují na místní úrovni k povznesení kultury v boji proti zneužívání drog.

Podle Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, souvislost mezi zločinem a obchodem s drogami v zemích, jako je Venezuela, je nevyvratitelná. Do té míry, že v oblastech, kde se obchoduje s drogami, tam je paralelní zvýšení místní poptávky.

Scientologové jsou mobilizováni, aby zabránili této hrozbě a nevpustit ji do života a štěstí lidí v jejich zemi. Na všech úrovních společnosti, a to prostřednictvím všemožných cest a příležitostí, předávají poselství, že život je mnohem lepší, když se žije bez drog.

Tito dobrovolníci vykonávají své výchovné poslání s energií a nadáním, jak je uvedeno na částečném seznamu činností prováděných v průběhu jednoho nedávného dvoutýdenního období:

•Přednáška na základní škole o drogové prevenci pro mládež a dospělé, po kterém téměř 100 účastníků podepsalo petici, že bude žít bez drog

• Na semináři: Pravda o drogách na fotbalovém zápase, se 600 sportovních fanoušků naučilo, jak užívání drog snižuje atletické schopnosti a výkon

•Celodenní seminář pro 20 studentů z vysokých škol, kteří okamžitě převedli to, co se naučili do akce tím, že chodí pochod za protidrogovou prevenci

•Setkali se s členy legislativní komise na státní úrovni kvůli plánování a koordinování regionálních činností v protidrogové prevenci pro rok 2014

• Seminář o drogách v nápravném zařízení pro mládež pro 42 mladistvých pachatelů. Na konci, každý vězeň se zavázal k životu bez drog. Ředitel ústavu byl tak ohromen s výsledky, že nyní pomocí učitelské příručky Pravda o drogách provádí vězňům semináře o drogách v celém zařízení

•Seminář o drogách v jedné z nejznámějších škol v Maracaibo, po kterém všech 353 studentů podepsali závazek žít bez drog .

•Celodenní seminář Pravda o drogách, při kterém bylo 21 státních úředníků, zástupců federální vlády a vedoucích prestižní univerzity seznámeno s iniciativou Pravda o drogách.

•Seminář pro 20 vysokoškolských studentů o Pravdě o drogách, byl tak úspěšný, že poté uspořádali školení pro dalších 900 studentů.

• Přednáška pro 100 středoškolských studentů a 82 pedagogů, kteří se pak rozhodli o šíření brožur Pravda o drogách a provádět další aktivity v rámci protidrogové prevence.

___________

Scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách po celý rok, aby seznámili ostatní s pravdou o drogách. Církev a její členové jsou odhodlaní vymýtit zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání.

Scientologická církev podporuje iniciativu Pravda o drogách – jeden z největších nevládních preventivních kampaní pro vzdělávání o drogách na světě.

Bylo přesvědčivě prokázáno, že pokud jsou-li mladí lidé seznámeni s pravdou o drogách – faktickými informacemi o tom, co drogy jsou, co dělají, pak se možnost užívání drog snižuje.

____

Scientologická církev vydala brožuru, Scientologie: Jak můžeme pomoci-Pravda o drogách, Vytvoření světa bez drog, kvůli požadavkům o více informací v protidrogové výchově a prevence. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si brožuru nebo navštivte webové stránky Scientologie.

# # #

Zakladatel Scientologie L. Ron Hubbard napsal: “Planetu zasáhla překážka, která brání jakémukoliv rozsáhlému sociálnímu pokroku – léky a další biochemické látky. Ty mohou dát lidi do stavu, který nejen zakazuje a ničí fyzické zdraví, ale který může zabránit jakémukoliv stabilnímu pokroku mentální nebo duchovní pohody. “