Výborný nástroj na předvídání chování druhých

Nerozumné a nepředvídatelné činy se občas zdají být mezi našimi blízkými něčím naprosto běžným.

Ve skutečnosti zde nikdy neexistovala funkční metoda, jak spolehlivě předvídat lidské chování – až teď.

L. Ron Hubbard vyvinul takovou metodu, která je použitelná na všechny lidi bez výjimky.

S těmito údaji je možné přesně předpovědět případné chování potenciálního manželského nebo obchodního partnera, zaměstnance nebo přítele dříve, než s nimi navážete nějaký vztah. Riziku zahrnutému ve vzájemném mezilidském chování se můžeme vyhnout úplně nebo ho minimalizovat, když víte, jak spolehlivě předvídat lidské chování.

V brožurce Emoce se dozvíte, jak emoce ovlivňují duševní zdraví vás i vašeho okolí. Pomocí tabulky uvnitř knihy se dozvíte více o chování, etické úrovni, schopnosti vykonávat práci či předávat komunikaci člověka, se kterým jste ve styku.

Když informacím porozumíte a budete je používat, budou všechny stránky lidských vztahů produktivnější a uspokojivější. Budete vědět, s kým se stýkat a komu se vyhnout a budete schopni pomoci těm, kteří se zmítají v nepříjemných situacích s druhými.  Představte si, že budete zanedlouho vědět, jak se lidé budou chovat v jaké situaci. Něco takového je možné a vy můžete být schopni to předvídat vždy a pokaždé.

Více na www.dianetika.cz