Výfukové systémy, jaké vybírat a proč.

Konstrukce výfuku nebo celého výfukového systému má primární cíl odvést zplodiny ze spalovacího motoru. Zplodiny vznikají při spalování paliva uvnitř motoru.
Proč je důležité mít správně vyladěný výfukový systém?

Pokud vylepšujete výfukový systém, může se lehce stát, že místo zvýšení výkonu dojde ke zhoršení a zvýšení spotřeby. Důležité je, aby celý systém dobře těsnil a všechny trubky byly dobře napojené. Netěsnosti zaručí vyšší spotřebu, hluk a mají za následek nižší výkon. Cílem ladění výfuku je co nejlepší využití fyzikálních zákonů pohybujících se zplodin. Laicky řečeno, co nejrychleji odsát všechny zplodiny z motoru a co nejrychleji nasát požadovanou spalovací směs do motoru. Při vysokých rychlostech je vhodné tento proces co nejlépe zefektivnit, protože na vše je velmi málo času. Vhodným umístěním a konstrukcí motoru, můžeme celý tento proces zefektivnit a urychlit.
Pulsní ladění výfuku – využijeme tlakové vlny, které se šíří výfukovým potrubím, při vstřiknutí palivové směsi do válců. Ideální stav je, aby při požadovaných otáčkách vracející se pulsní vlna dorazila k výfukovému ventilu v okamžiku překrytí ventilů.
Pro tuningové zvýšení výkonu čtyřkolky je vhodné použít programovatelné řídící jednotky, se kterými dokážete jednoduše a rychle nastavit ideální palivovou mapu a zvýšit celkový výkon stroje. Pomocí programovatelné řídící jednotky můžete přizpůsobit palivové charakteristiky použitému výfukovému systému.

výfuk big gun

Proč je důležitá koncovka výfuku? Je hlučnost na škodu?
Je třeba si uvědomit, že značná hlučnost způsobená nekvalitní montáží výfuků, nebo použití nekvalitních dílů, je proti legislativě ČR, pokud jezdíte po veřejných komunikacích.
§ 36 zák. č. 341/2002 Sb.
Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
(1) Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.
(4) Závadou podle odstavce 1 na výfukovém potrubí vozidla je vždy netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.
Koncovka výfuku má primární cíl snížit hlučnost vozidla. Pomocí koncovky Two Brothers můžete snížit hlučnost motocyklu až o 6dB.
Doporučujeme kvalitní výfukové systémy BIG GUN. Na našem e-shopu jsou certifikování zaměstnanci, kteří vám poradí s výběrem správného výfuku.