Výpravy dobré vůle scientologických Dobrovolných duchovních nabízejí workshopy na Palau

Palau, Jižní Pacifik

10. 11. 2013

Přinášejí do jižního Pacifiku nástroje pro život

Výprava dobré vůle scientologických Dobrovolných duchovních po jižním Pacifiku zahájila sérii workshopů, kterou dne 11. října v aule Vyšší státní školy Palau ve městě Koror slavnostně zahájil děkan katedry celoživotního vzdělávání.

Palau je stát skládající se z 250 ostrovů v západní části Tichého oceánu, ráj korálových útesů, skrytých jeskyní a dokonale čisté vody.

Program začal vystoupením skupiny tradičních tanců Bonitas, zahajovací modlitbou a požehnáními od otce Ruska Sabura a uvítací řečí od nejvyššího náčelníka Ibedula Yutaky Gibbonse.

Ředitel Výpravy dobré vůle scientologických Dobrovolných duchovních po jižním Pacifiku Mathew Andrews hovořil o účelu cesty na Palau – předat praktické znalosti a dovednosti pro život obsažené v 19 Nástrojích pro život Scientologické příručky. „Bezplatné workshopy Nástroje pro život pomáhají zlepšit schopnosti a potenciál pro úspěch v životě pro každého, kdo se zúčastní,“ řekl.

Děkan Willy Wally oficiálně oznámil začátek programu seminářů, které bezplatně vedou Dobrovolní duchovní na vyšší škole každé ráno, odpoledne a večer po dobu tří týdnů. Taneční skupina Meyuns Terebkul pak předvedla tradiční tanec, čímž oficiálně zahájila semináře.

Od roku 2004 sedm Výprav dobré vůle Dobrovolných duchovních oslovuje s účinnými řešeními životních výzev ty, kteří žijí mimo hlavní křižovatky společnosti. Kromě výpravy po jižním Pacifiku cestují jiní po Rusku, střední Evropě a Asii, Africe, Jižní Americe, jižní Asii a po indickém subkontinentu.

Palau je 15. úsek Výpravy dobré vůle po jižním Pacifiku, která začala na Fidži v roce 2006.

Program Dobrovolných duchovních je výslovně určen pro použití scientology stejně jako nescientology. Každý z jakékoli kultury či vyznání se může vyškolit jako dobrovolný duchovní a používat tyto nástroje k pomoci ve svých rodinách a komunitách, a všichni jsou vítáni, aby tak učinili.

Dobrovolní duchovní, vybavení efektivní technologií pro řešení prakticky jakéhokoli problému, žijí podle motta: „Nezáleží na tom, jaký je problém, něco se s tím dá dělat.“

____

Program Dobrovolných duchovních přesahuje všechny etnické, kulturní a náboženské hranice, a je tu pro každého, kdo potřebuje pomoc. Trénink dobrovolných duchovních je k dispozici zdarma prostřednictvím webových stránek Scientologických Dobrovolných duchovních pro každého, kdo chce pomáhat druhým.

# # #

Při vytváření programu Dobrovolných duchovních L. Ron Hubbard napsal: „Pokud někdo nemá rád zločin, krutost, nespravedlnost a násilí v této společnosti, může s tím něco dělat. Může se stát Dobrovolným duchovním pomoci ji zcivilizovat, přinést jí svědomí, laskavost, lásku a osvobození od utrpení tím, že jí dodá důvěru, slušnost, poctivost a toleranci.“