Využití RFID technologií v zabezpečovacích systémech

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification (radiofrekvenční identifikace). Tato technologie slouží k přenosu a ukládání dat pomocí elektromagnetických vln a nalézá všestranné využití v průmyslu i obchodě.

RFID se skládá hlavně ze dvou hlavních kompnent: RFID tagu  a RFID čtečky. Údaje se uchovávají na mikročipu, ke kterému je připojena anténa a který se nazývá RFID transponder nebo také RFID tag. Anténa umožňuje přenos identifikačních údajů na čtecí zařízení. Čtecí zařízení konvertuje rádiové vlny odražené od RFID tagu do digitální podoby, která je dále posílaná do počítače, kde je dále zpracována.

RFID tagy

RFID Tagy využívají ke komunikaci protokoly a pracují na nízkých, vysokých i ultravysokých  frekvencích. Podle způsobu napájení se RFID tagy rozdělují na aktivní a pasivní. Aktivní RFID tagy jsou napájené baterií a signál vysílají na čtečku do vzdálenosti asi 30 metrů. Pasivní RFID tagy nemají baterii a energii přijímají z čtečky, která posílá nízkoenergetický rádiový signál a tag ho přes anténu přijímá. Pomocí energie signálu je napájen čip tagu, který vykoná ověření a zpět posílá svá data. Pasivní tag je schopný přijímat a vysílat signál maximálně do vzdálenosti jen tři metry.

Vysoce výkonné a velmi přesné technologie RFID jsou využívány v zabezpečovacích systémech v různých odvětvích obchodu i průmyslu. Slouží např. k identifikaci, lokalizaci a sledování zboží, často jsou také nasazovány v různých zabezpečovacích systémech k ochraně i monitorování. Technologie RFID umožňují zvýšit efektivitu, snížit provozní náklady a minimalizovat chyby způsobené lidským faktorem.

RFID antény

RFID antény slouží k detekci a jsou používány k zabezpečení zboží zejména v maloobchodních prodejnách a jeho ochraně proti krádeži. Detekční RFID antény nabízejí moderní způsob ochrany zboží a umísťují se do vstupního prostoru prodejny tak, aby každý zákazník musel projít kolem. Tímto způsobem se zajistí kontrola všech zákazníků opouštějících prodejnu. Projde-li kolem RFID antény neodkódované zboží, spustí anténa poplach.

RFID čtečky

RFID čtečky pak významně usnadňují evidenci a sledování majetku. Uplatnění nacházejí např. při skladové a výrobní evidenci, kde pomáhají automaticky evidovat zboží. Významně také urychlují provoz u pokladen, kde umožňují zjištění obsahu nákupního košíku bez jeho vyložení.