Základní škola pro zrakově postižené

Není v republice mnoho speciálních škol, které se věnují tělesně nebo zrakově postiženým. Základní škola pro zrakově postižené v Praze patří k těm, jejichž učební osnovy, píle a snaha pedagogů, komplexní odborná péče i volný čas zajišťuje žákům této školy optimální začlenění do společnosti.

Základní škola pro zrakově postižené má ve svých osnovách zařazeno několik bodů, které zaručují nejen kvalitní odbornou péči ve svém zařízení, ale i mimoškolní aktivity, které žákům pomáhají zvládnout svůj handicap.

Náplň práce

Každý žák je jiný a nejinak je tomu i u zrakově postižených žáků. Někteří potřebují speciální individuální přístup, jiní jsou soběstační.

Pro zajištění kvalitního vzdělávání zrakově postižených dětí je zde použito specifických metod a forem práce ta také optických  pomůcek, jako jsou stolní kamerové lupy, lupy do ruky a další čtecí zařízení.

Výuka je zcela přizpůsobena možnostem každého zrakově postiženého žáka. Žáci přípravné třídy a nižších ročníků ZŠ nacvičují předbraillskou techniku a zrakově stimulační aktivity. Ty slouží především ke zkvalitnění zrakových představ.

V rámci výuky vlastivědy, přírodovědy a dějepisu organizuje Základní škola pro zrakově postižené časté vycházky do přírody. Žáci se tak mají možnost naučit i v praxi to, co by jim kniha neřekla.

A co mimoškolní aktivity?

Je známo, že čerstvý vzduch, pohyb a zvířata mají pozitivní vliv na chování, zdraví a navazování kontaktu. Základní škola pro zrakově postižené nabízí svým svěřencům setkání se psem Olinkou, který je speciálně vycvičen právě pro zrakově postižené. V jeho přítomnosti se děti cítí uvolněnější, mají chuť si povídat, mazlit se a jsou daleko otevřenější.

Tato metoda se odborně nazývá canisterapie, což znamená metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.

Mezi další skvělé činnosti pro zrakově postižené patří sport. Ono to zní trochu divně, ale i nevidomí sportovci mají své místo na Zemi.

Český svaz zrakově postižených sportovců ve spolupráci se Základní školou pro zrakově postižené a sportovními oddíly v Praze aktivně podporují chuť a píli zrakově postižených žáků sportovat i přes svůj handicap.

Plavání je jeden z nejvhodnějších sportů pro žáky se zrakovým postižením a Základní škola pro zrakově postižené se ve sportovních soutěžích umísťuje na předních místech již několik let.

Zajištění tréninkových podmínek a účast na závodech je ve spolupráci se sportovními kluby.

Další mimoškolní činnost je zaměřena na literární a hudební kroužek, na Základní škole pro zrakově postižené dále působí pěvecký sbor i keramický kroužek, který má zde dlouholetou tradici.

Takže je určitě z čeho vybírat a pokud děti nenajdou to co hledají, určitě je jejich nápad pro podnět k vytvoření další mimoškolní činnosti.