Zateplení vodorovných ploch s minimální pracností

Díky jedineční metodě izolace s CLIMATIZEREM PLUS lze velice rychle a spolehlivě zateplit stropní konstrukce. Samotná aplikace probíhá tak, že materiál je aplikačním strojem dopraven přímo do půdního prostoru. V případě, že je půda nepochozí, lze izolační materiál uložit volně. Pokud je podlaha pochozí, lze materiál aplikovat do roštového systému pochozí podlahy. Tato aplikace je výhodná v tom, že vytváří bezespárovou souvislou vrstvu izolace bez nežádoucích tepelných mostů.

Rychlost aplikace CLIMATIZER PLUS je velice rychlá a dokonalá i v detailech. Při aplikaci navíc nejsou potřeba žádné vnitrostaveništní manipulace.

Starší domy mývají často strop mezi vytápěným a nevytápěným podlažím, který nezajišťuje dostatečnou tepelnou izolaci. Často se setkáváme s konstrukcemi, které bývají jen částečně naplněné málo funkční izolací ze škváry, nebo směsicí z pilin nebo plev s vápnem. V případě, že je konstrukce nosných trámů dostatečně dimenzovaná, aplikace izolace CLIMATIZERU PLUS dokáže tepelné i izolační vlastnosti konstrukce významně zvýšit.

Zateplení podhledů v interiéru

Pro snížení vytápěného objemu místnosti, se velice často ve starších stavbách nebo halách instalující podhledy. V případě, že se přitom opomene izolace, lze vytvořený prostor nad podhledem jen částečně tepelně oddělit od obytného prostoru. Ve výsledku nakonec nebudou náklady na vytápění sníženy v požadované míře. V takovéto situaci pomůže aplikovat na podhled celulózovou izolaci CLIMATIZER PLUS, která díky svému bezespárového zpracování dokáže významně snížit nežádoucí rezonanci v místnosti a citelně tak zlepšit akustiku prostor.

Pomocí foukané aplikace CLIMATIZER PLUS lze také dosáhnout zlepšení vzduchové neprůvzdušnosti stropní konstrukce. Důležité je ovšem brát ohled na možnosti výskytu lokálního zdroje tepla, což mohou být například bodová halogenová svítidla. V tomto případě je důležité zdroj tepla zastínit tak, aby nedošlo k přímému kontaktu s CLIMATIZEREM PLUS.