Zelená doprava

Doprava je jedním z velkých poškozovatelů životního prostředí. Cílem všech a zejména přepravců zboží by mělo být snižování znečišťujících vlivů na životní prostředí souvisejících s přepravou nákladu.

Je nepravděpodobné, že množství přepravovaného materiálu se bude snižovat. Proto je nutné snižovat množství emisí, které jsou vyprodukovány na přepravu jedné tuny přepravovaného nákladu. Cest k takovémuto snižování emisí se nabízí celá řada. Může to být například vyšší využívání železnice na úkor silniční přepravy. V této oblasti se stále více prosazuje takzvaná kombinovaná – intermodální přeprava, kdy se náklad dopravuje v jedné a téže dopravní jednotce (kontejner, návěs apod.) a je využito několik způsobů dopravy – silniční, železniční či vodní. Princip spočívá v tom, že není překládáno samotné zboží, ale je překládána celá nákladová jednotka kombinované dopravy. Rychlost přepravy nákladu se nesníží, ale emise i náklady na přepravu se sníží.

Další cestou ke snižování emisí jsou optimální logistická řešení, při kterých minimum vozidel jezdí prázdných a náklad je přepravován nejvýhodnější trasou. Ke snížení emisí přispívá také modernizace vozového parku. Tahače s moderními ekologickými motory mají mnohem nižší emise, než automobily se starými motory. A nejedná se jen o tahače. Také návěsy mohou přispívat ke snižování emisí. Moderní Mega Huckepack XLS návěsy pojmou mnohem více nákladu. Navíc technické řešení těchto mega návěsů umožňuje bezpečnou přepravu zboží, které má tendenci se roztahovat a při přepravě běžnými mega návěsy hrozí vypoulení boků návěsů. Unikátním konstrukčním řešením Mega Huckepack XLS jsou boční závěsy, které nedovolí rozpínání a tak je zachována maximální povolená šířka návěsu. Těmito návěsy lze tak přepravovat najednou větší množství nákladu a navíc jsou tyto návěsy uzpůsobeny na kombinovanou – intermodální přepravu.

Lídrem v oblasti udržitelnosti životního prostředí v oblasti přepravy nákladu je společnost Ewals Cargo Care. Oproti roku 2008 se společnosti Ewals Cargo Care podařilo snížit množství CO2 na přepravovanou tunu nákladu na 1 km o 17 %. Zákazníci, kteří využívají zelených logistických řešení přepravní společnosti Ewals Cargo Care, obdrží speciální EWALS Green Care certifikát.

http://www.ewals.cz/cz/logistika.html

http://www.ewals.cz/cz/tiskove-zpravy-a-clanky.html

http://www.ewals.cz/cz/zelena-doprava.html