Zvyšování kvality života pomocí morálních hodnot

| Amsterodam • 22. prosince 2013 |

Dobrovolníci ze Scientologické církve Amsterodam přináší Cestu ke štěstí svým spoluobčanům

Téměř každý víkend byli dobrovolníci ze Scientologické církve Amsterdam v uplynulém roce venku v ulicích, kde rozdávali výtisky Cesty ke štěstí. Jejich plánem je, aby každá domácnost v Amsterodamu dostala jeden výtisk. V prosinci 2013 už měli rozdáno 35.000 brožurek, což představuje jednu brožurku pro každou domácnost ve dvou ze sedmi Amsterodamských oblastí, Amsterodam Střed a Amsterodam Východ.

Ačkoliv je Nizozemí už dlouhou dobu známo jako jeden z nejtolerantnějších národů na Zemi, potýká se s morálními a etickými problémy, jež ovlivňují kvalitu života.

„Úpadek morálních hodnot v naší společnosti můžete vidět všude,“ říká holandský podnikatel Joop Remmerswaal, který organizuje amsterodamský projekt a týdenní aktivity Cesty ke štěstí. „Předáváme pozitivní poselství, že lidé by se měli vzájemně respektovat.“

Cesta ke štěstí je nenáboženský morální kodex, jenž byl napsán spisovatelem, humanistou a zakladatelem Scientologie L. Ronem Hubbardem. Je zcela založený na zdravém rozumu.

Knížka Cesta ke štěstí, jež se stala nesmírně populární od svého prvního vydání a je k dispozici ve 111 jazycích, byla distribuována v 209 zemích, teritoriích a závislých územích v počtu více jak 109 milionů výtisků.

____

Scientologická církev a její členové jsou hrdí na to, že mohou sdílet nástroje pro šťastnější život, které jsou obsažené v Cestě ke štěstí, se všemi, kteří pracují na zlepšování světa.

Pro více informací navštivte  Scientology.org/thewaytohappiness

Scientologie: Jak pomáháme – Cesta ke štěstí, vytváření čestnosti, důvěry a sebeúcty ve světě je jednou ze série brožurek, jež představuje Scientologická církev a vychází tím vstříc žádostem o více informací o scientologickém náboženství a jeho podpoře globálních humanitárních iniciativ a programů na zlepšování společnosti.