Integrované ocelové parkoviště Astron

Ocelová konstrukce Astron nalezla své další uplatnění. Stavba nového sídla s integrovaným parkovištěm pro společnost Gasoil Engineering, vyžadovala od samého počátku plnění přísných požadavků na kvalitu a moderní design.

Jaké bylo zadání stavebních prací?

Gasoil Engineering podniká v oblasti projektového managementu pro přepravu zemního plynu a surové nafty. Dlouhodobý růst společnosti a sílící pozice na trhu motivovala firmu ke stavbě reprezentativního sídla pro 180 zaměstnanců s rozsáhlým krytým nadzemním parkovištěm (3,910 m2).

Budova měla sestávat z lehké konstrukce, zajišťovat vzdušnost a dostatečné množství světla. Kombinace „open-space“ a  pracovního místa poskytujícího zaměstnancům jistou míru „soukromí“ byla dalším požadavkem nutným pro efektivní práci zaměstnanců.

Proč právě ocelová budova Astron?

Marian Šiška, manažer Gasoil Engineering, oslovil firmu Hornex (stavebního partnera společnosti Astron). Systém ocelových budov, na kterém fungují montované haly Astron, byl vybrán nejen pro svou výbornou použitelnost pro pokrokové stavby, ale také z důvodu flexibility oceli při odvážných architektonických řešeních. Co nejmenší technická omezení pro architekta byla totiž jedním ze stěžejních požadavků zadavatele.

Pro zajištění dostatečného přirozeného osvětlení pro každého zaměstnance bylo nutné použít v maximální možné míře i sklo. V rámci konstrukčních prvků proto zaujímalo společně se dřevem největší prostor. Průhledné kovové rošty na pochozích plochách v mezaninu rovněž posloužily kýženému efektu. Ocel s betonem byla umístěna pouze v nejnutnějším množství na podlahy. Budova tak perfektně splňuje požadavek lehké ocelové konstrukce s moderním a vzdušným designem.

Při stavbě této ocelové administrativní budovy ocenil Šiška zejména spolupráci, a to jak ze strany architekta, tak stavební firmy. Rychlé provedení stavebních prací s minimálními technologickými přestávkami a využití oceli, jakožto progresivního a těžko nahraditelného materiálu při stavbě této vzdušné konstrukce, zajisté dopomohlo k celkové spokojenosti zadavatele.