Knihkupectví KAVKA Art Books knižní a výtvarná kultura s.r.o. Krocínova 5, Praha 1

Praha – Letos v květnu otevřel ve funkcionalistickém domě na rohu pražské Krocínovy ulice a ulice Karolíny Světlé nový obchod zaměřený na „prezentaci a prodej umělecké literatury“. Knihkupectví má velké ambice. Jeho součástí je prodejní galerie zaměřená na práce na papíře a do budoucna chtějí majitelé dovážet zahraniční literaturu a také zprostředkovávat prodej českých knih v zahraničí. Pokud se podaří smělé plány naplnit, půjde u nás o bezprecedentní projekt.  Knihkupectví provozuje společnost K-A-V-K-A  knižní a výtvarná kultura s.r.o., založená společně pražským galeristou a uměleckou historičkou.

Kavka nabízí rozličné množství knih o architektuře, designu, výtvarném umění a další….

„Cílem je shromáždit na jednom místě nakladatele, galerie, muzea, případně umělecké školy, které vydávají knihy o umění a poskytnout tak, co možná nejúplnější informace pro laickou a profesionální veřejnost i pro sběratelské kruhy“, říká k základní koncepci jeden z jednatelů společnosti. V současné době se knihkupectví pomalu rozbíhá a jeho sortiment se postupně rozšiřuje. Je v něm k dostání značná část titulů, které v České republice o výtvarném umění vychází a kromě toho například i knižní produkce Slovenské Národní galerie, zajímavé bibliofilie nebo knihy, které se do běžné distribuce nemají šanci dostat. Zahraniční literatura je zatím jen hodně výběrová, podobně jako autorské knihy nebo knihy antikvariátního charakteru.

„České prostředí je velmi malé. Ze zkušenosti víme, že české knihy o umění mohou být konkurence schopné i na zahraničních trzích, jako je tomu například u titulů z nakladatelství Arbor vitae, Kant či Torst.“ popisují majitelé motivaci pro vývoz umělecké literatury do zahraničí. Na druhou stranu trochu vázne informace o zajímavých evropských výstavách, případně knižní produkci zahraničních nakladatelů. Právě nabídkou zahraničních katalogů k významným aktuálním nebo již historickým výstavám, by knihkupectví tyto informace rádo, české kulturní veřejnosti, zprostředkovalo.

Od letošního podzimu chystá K-A-V-K-A  zajímavý program, zaměřený nejen na prezentaci nově vydaných knih. V plánu jsou i menší výstavy významných českých umělců, jejichž výtvarná práce je spjata s knižní kulturou nebo o jejich tvorbě vychází aktuálně zajímavá kniha či katalog.  Od nového roku 2015, plánuje knihkupectví podrobně a systematicky představovat také knižní produkci jednotlivých nakladatelských domů, galerií, muzeí nebo škol.