Marketing externě s odborníky

Marketing s externími odborníky je zárukou profesionálního servisu týmu zkušených a kvalifikovaných pracovníků ve všech oblastech marketingu.

Mezi základní výhody externího marketingu patří profesionalita, efektivita, zkušenosti, know-how, úspora nákladů, nepřetržitý servis, možnost volby způsobu spolupráce.

Odborná externí marketingová firma má vyšší dostupnost informačních zdrojů a znalostní náskok v oboru. Velkou výhodou jsou zkušenosti s řešením podobných situací v jiných firmách. Navrhovaná řešení jsou z pohledu nezávislého odborníka nezasaženého profesní slepotou.

Jak poznat tu správnou poradenskou marketingovou firmu? Při výběru vhodného marketingového partnera je dobré se zaměřit na prokazatelné zkušenosti. Zde hodně napoví reference a historie marketingové firmy. Určitě se vyplatí osobní (nebo alespoň telefonická) konzultace, při které se obě strany mají možnost alespoň částečně poznat. Takováto konzultace navíc určitě napomůže při výběru formy případné spolupráce. Pokud marketingová firma navíc nabízí první konzultaci zdarma, je tento rozhovor v každém případě přínosem. Náklady na případnou ztrátu času jsou zcela jistě vyváženy získanými informacemi.

Další výhodou případné spolupráce s externí poradenskou marketingovou firmou je možnost postupného rozsahu spolupráce.

Mezi na českém trhu nejdéle působící marketingové a poradenské agentury patří společnost ANERI s.r.o., které se marketingovou činností zabývá již od roku 1990. Zárukou odpovědného přístupu společnosti ANERI, profesionality a odbornosti jsou nejen bohaté reference, ale i členství v profesních asociacích i ocenění TOP CZECH QUALITY v oboru marketingových služeb.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/marketingovy-plan/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/marketing-s-odborniky/