Projekt ESAP: Pozvánka na setkání SCS skupin

TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. je součástí mezinárodního projektu “Employability and Skills Anticipation Policies: a Social ROI Approach”. Cílem tohoto projektu je měřit společenskou návratnost investic do aktivních politik zaměstnanosti a odborného vzdělávání pomocí analýzy SROI, jejíž know-how je v rámci projektu předáváno britskými partnery.

Na počátek ledna roku 2014 chystá český projektový tým dvě setkání, ve kterých by rád představil dosavadní výsledky a produkty projektu.

Náplní první schůzky bude seznámení účastníků s druhou pracovní aktivitou projektu, Adaptací a testováním metodologie SROI, a rovněž s výsledky získanými z této aktivity na národní úrovni. Účastníci setkání také zdarma obdrží české vydání Průvodce analýzou Společenské návratnosti investic, které bylo zjednodušeno a zkráceno speciálně pro tento projekt pracovníky The SROI Network. Podstatná část setkání bude věnovaná diskusi týkající se všech představených témat, protože názory zúčastněných jsou pro nás a další práci na projektu důležité.

V rámci druhého setkání bude účastníkům představena čtvrtá pracovní aktivita projektu zaměřená analýzu mapující nejpožadovanější dovednosti a schopnosti na trhu práce. Jedním z cílů projektu ESAP je snaha sladit vzdělávací a rekvalifikační programy s potřebami trhu práce, čímž by došlo ke zvýšení jejich efektivity a v důsledku by tak mohla být snižována nezaměstnanost. I zde bude velká část setkání věnována diskuzi.

Více informací naleznete na internetových stránkách projektu: http://www.esap-europa.eu/site/

V případě, že máte zájem zúčastnit se výše představených sezení, popřípadě na nás máte jakékoliv dotazy týkající se projektu a SROI analýzy, neváhejte nás kontaktovat na emailu: kolarova@tempo.cz.

Za realizační tým projektu

Mgr. Tereza Kolářová