Software-defined networking slibuje efektivnější sítě

Software hraje v oblasti sítí velkou roli již od jejich počátků, přesto však technologie SDN, tedy software-defined networking, slibují tuto oblast výrazně proměnit. Ačkoli je již k dispozici řada standardů a komerčních řešení, při nasazování je třeba počítat s tím, že se ještě budou nějakou dobu usazovat. SDN se na rozdíl od dřívějších síťových řešení chlubí schopností zajistit skutečně centralizované řízení sítí, poskytnout jednotné programovací rozhraní a integraci s automatizačními nástroji. Výsledkem by měly být sítě, které jsou spolehlivější a rychlejší, a to díky eliminaci lidských selhání i automaticky přijímaným opatřením v případě náhlých změn situace (chtělo by se říci: neočekávaných situací, ale příslušné algoritmy je pochopitelně do jisté míry očekávat musejí).