Stavidla a jejich použití

Stavidla patří k jednoduchým vodním uzávěrům používaným již od nepaměti. Stavidla slouží k úplnému zastavení, regulaci nebo omezení průtoku. Podle konstrukce, provedení a také umístění může zastoupit i funkci přepadu či dokonce jezu. Většinou se stavidlo používá u otevřených přivaděčů (v betonových korytech ale i v dřevěných vantrokách). Při provedení jako deskové hradítko ovládané dlouhou tyčí může být použito stavidlo i na vstupech do potrubí umístěných hluboko pod hladinou.

Stavidla se většinou skládají z dřevěné nebo plechové desky, kterou pohybuje zdvíhací mechanismus svisle v postranním vedení. Tento mechanismus může být umístěn nad vlastním stavidlem, na příčníku zvaném pouch nebo méně často za stavidlovou deskou, což vychází stavebně nižší. Zdvihání může být ruční nebo může být mechanismus doplněn převodovkou a elektromotorem.

Nejčastěji je stavidlo osazováno do betonového koryta tak, že je jeho vedení zcela zapuštěno ve stěně a jeho desku lze zdvihnout úplně nad hladinu, takže pak neklade proudící vodě žádný odpor.