Veletrh A + A 2013

Ve dnech 5. – 8. 11. 2013 se v německém Düsseldorfu uskuteční největší světový odborný veletrh bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Veletrh A + A 2013 je bezkonkurenční v mnoha ohledech. Jedná se o největší veletrh svého druhu nejen v Evropě. Čistá výstavní plocha zaujímá rozlohu 57.500 m2. Na této ploše bude vystavovat 1.600 vystavovatelů z 54 zemí celého světa. Součástí veletrhu bude také 33. Mezinárodní kongres o bezpečnosti a ochraně zdraví. Hlavními tématy letošního kongresu bude bezpečnost, zdraví, ergonomie. Silný důraz je kladen na použité aplikaci v kombinaci s nejnovějšími poznatky z poslední doby včetně právních aspektů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Součástí veletrhu budou také odborné přednášky, školení, módní přehlídky, představení speciálních pracovišť i zábavní park.

Mezi největší a nejvýznamnější vystavovatele i v letošním roce bude patřit německá společnost UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH se svými dceřinými společnostmi z Evropy. Společnost UVEX na letošním veletrhu opět představí řadu novinek z oblasti osobních ochranných prostředků. Na stánku UVEXU budou návštěvníkům zejména z Čech plně k dispozici zástupci české dceřiné společnosti UVEX Safety CZ.

Společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou je zastoupením UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH na českém trhu. České firmy tak mohou nakupovat veškerý sortiment ochranných pracovních pomůcek včetně veškerých novinek společnosti UVEX přímo v Čechách.

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/veletrhy-a-vystavy/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/clanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/clanky/veletrh-a-a-2013/