Vstupní rohože

Vstupní rohože a vstupní čistící zóny přispívají významnou měrou k udržení čistoty uvnitř budov a ke snižování nákladů na úklid.

Ideální sestava rohoží se skládá alespoň z jedné rohože venkovní a dvou rohoží vnitřních.

Venkovní čistící rohož slouží k odstranění hrubých nečistot a bláta z obuvi. Nejčastěji se používají rohože gumové zapuštěné – značky HONEYCOMB nebo OCTOMAT. Výhodou těchto rohoží je to, že se mohou řezat či sestavovat do rozměrů a tvarů dle potřeby. Pokud nelze použít rohož zapuštěnou, je ideálním řešením rohož SANITOP s náběhovou hranou. Náběhová hrana minimalizuje riziko zakopnutí a usnadňuje pohyb vozíčkářům či kočárkům. Rohože s náběhovou hranou nelze řezat, ale jsou dodávány v široké rozměrové škále.

První vnitřní čistící rohož slouží k odstranění jemnějších nečistot, které se nepodařilo očistit o venkovní rohož. Tato druhá čistící zóna se umísťuje do zádveří a ideálním druhem je gumová rohož FINGERTIP s náběhovou hranou. Na tuto gumovou rohož by měla navazovat třetí čistící zóna – rohož textilní. Textilní rohož nejen odstraní jemné nečistoty, ale obuv ještě usuší. Pomocí textilní rohože se nejen snižuje vnášení nečistot do budovy, ale zejména se zamezí vnášení a šíření vlhkosti po podlahách budovy. Tím se minimalizuje riziko uklouznutí, které by hrozilo na mokrých či vlhkých podlahách uvnitř budovy. Nejčastěji používané jsou textilní rohože CAPRI nebo PRISMA.

Při výběru čistících rohoží a sestavení ideálních a nejúčinnějších čistících zón je vhodné využít zkušeností dodavatelů rohoží. Jednou z firem, která nabízí nejen poradenství, ale také široký a ucelený sortiment vstupních rohoží a rohožek, je společnost de Wolf Group s.r.o. z Chebu.

http://www.dewolf.cz/cs/rohoze/cistici-zony-a-rohoze/

http://www.dewolf.cz/cs/marketing-a-media/

http://www.dewolf.cz/cs/marketing-a-media/vstupni-rohoze