Výhody externího marketingu

Outsourcingem marketingu firma získá zkušený marketingový tým odborníků s mnohaletou praxí.

Co je vlastně marketing? Marketing je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb zákazníka a na základě těchto zjištění je zákazníkovi nabídnuto zboží či služby ve správný čas a na ideálním místě za vhodnou cenu.

Marketing se dá chápat jako disciplína, která je nezbytná pro úspěšné podnikání. Hlavním úkolem je uspokojení zákazníka a obchodníka v obou směrech rentabilním způsobem.

Správně fungující marketingové oddělení by mělo ovlivňovat chod celé firmy.

Marketing a marketingové oddělení přímo peníze ve firmě nevydělává, přesto správný marketing firmě přináší největší zisky. Marketing sám o sobě zahrnuje širokou škálu marketingových oblastí, které nemůže obsáhnou jeden pracovník. Proto by marketingové oddělení mělo být sestaveno z řady odborníků. Zejména pro menší firmy je z finančních důvodů nereálné, aby měly celý tým odborníků.

Jedním z řešení může být jeden marketingový pracovník, který veškeré marketingové služby nakupuje u specializovaných marketingových firem Firmě tak vznikají náklady na činnost tohoto marketingového pracovníka (, kancelář, telefony, mzdové náklady, auto, apod.) a dalšími náklady jsou nakupované jednotlivé marketingové služby. Dalším možným řešením firemního marketingu je outsourcing marketingu. Firma může za cenu jednoho marketingového pracovníka získat celý tým zkušených odborníků s praxí. Spolu s tímto týmem odborníků firma získává know-how profesionální marketingové firmy a navíc ověřené kontakty na dodavatele souvisejících služeb, jako jsou tiskárny, grafici, auditoři apod. Další neopomenutelnou výhodou je nepřetržitý servis a neustálá dostupnost dle potřeb klienta (žádná dovolená, žádné nemoci). Externí marketingová firma má znalostní náskok v oboru, má zkušenosti s řešením obdobných problémů jiných firem a návrhy řešení jsou z pohledu nezávislého odborníka, který není zasažen profesní slepotou.

Pokud se firma rozhodne řešit svůj marketing outsourcingem, je důležitý výběr správné marketingové agentury.

Jednou ze zkušených marketingových agentur s mnohaletou praxí, zkušenostmi, úspěchy a referencemi je určitě společnost ANERI s.r.o. z Liberce. Silnou stránkou této profesionální společnosti je zkušenost s implementací navržených řešení přímo do praxe.

http://www.aneri.cz/cs/marketing/externi-marketing/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/

http://www.aneri.cz/cs/aktualne/vyhody-externiho-marketingu/