Factoring a jeho výhody

Factoring je předem smluvený průběžný odkup pohledávek, povětšinou se splatností do 180 dnů, factoringovou společností. Dodavatelé zboží či služeb na tuto společnost postupují pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Tato faktoringová firma je tak věřitelem a přebírá od dodavatele veškerá rizika a zpravidla vám vyplatí část hodnoty takto postoupených pohledávek.

Jaké výhody vaší firmě factoring přinese?

S factoringem lze jednat pružněji s odběrateli, neboť jim nabídnete vyžadovanou dobu splatnosti, až 270 dní, a rovněž tím vyzískáte konkurenční výhody. Sami si pak také můžete vybrat dobu upomínání pohledávek po splatnosti, popřípadě si lze sjednat pojištění rizika odběratelů. Rovněž vás pak nepřekvapí sezonní výkyvy v příjmech a výdajích.

K čemu slouží regresní factoring?

Regresní factoring je zálohové financování krátkodobých pohledávek před splatností společností zabývající se právě factoringem. Splatnost faktur pak může být od 14 dní až po 180 dní. Financování je poskytováno od doby, než je faktorovi pohledávka uhrazena odběratelem, a to nejpozději do konce tzv. regresní lhůty. Regresní factoring se pak využívá zejména pro svou nízkou cenu srovnatelnou s bankovním úvěrem.

Kreditní riziko jako factoring s pojištěním

Při bezregresním  faktoringu  faktoringová společnost převezme riziko za postoupené pohledávky, toto kreditní riziko se převádí na konkrétní specializovanou pojišťovnu, a tím pádem je také označováno jako factoring s pojištěním. Pomocí bezregresního  faktoringu  je možné financovat lhůty splatnosti u odběratelů, kde by případné neuhrazení pohledávky ohrozilo dodavatele. Bezregresní factoring se hojně používá také při dodávkách doposud neověřeným odběratelům, případně do zahraničí.