Co je vlastně telemarketing

Telemarketing je činností, kterou po telefonu získáváme a rozvíjíme vztah se zákazníkem. V České republice telemarketing začal být nabízen někdy v letech 1993 – 1994, tehdy byl spíš pouze podpůrnou činností k jiným marketingovým aktivitám. Skutečná call centra vznikla až kolem roku 1996. Telemarketing je uplatňován převážně u telefonních společností, v bankovnictví, pojišťovnictví ale také jako prostředek prodeje spotřebního zboží a jiných služeb. Větší společnosti využívají tzv. outsourcing – zadávají telemarketing externím společnostem, vzhledem k tomu, že je tato forma pro společnosti levnější a využívá profesionálních operátorů. Telemarketing je jednou z efektivních forem přímého marketingu.
Telemarketing Telemarketing tedy dělíme na aktivní, pasivní a oddělený a přímý mix. Aktivní telemarketing se zabývá oslovováním vybraných klientů, kterým jsou nabízeny služby či produkty dané společnosti. O pasivní telemarketing se jedná tehdy, když operátoři vyřizují telefonáty klientů, kteří zavolají sami. Oddělený a přímý mix je propojováním aktivního a pasivního telemarketingu tzn. operátorům se během dne střídají příchozí a odchozí hovory (tzv. mix).
Firma Logicall Logicall má dlouholeté zkušenosti s aktivním telemarketingem, který je výborným řešením pro individuální požadavky společnosti. Provedení analýzy, určení cílové skupiny respondentů a vypracování projektů na míru je velkou výhodou. Díky profesionálnímu přístupu, který nabízí firma Logicall, klient dosáhne požadovaného výstupu informací. Logicall dokáže rychle změnit cílovou skupinu a nabídku, dle reakce zákazníka a zvýšit tak úspěšnost kampaně. Tato forma přímého marketingu nabízí celou řadu dílčích procesů kampaně, jako je cílení prodejní kampaně, doporučení nejvhodnějších komunikačních kanálů, připravení textů, call skript a reklamních hesel či vyškolení vlastní operátorky, pro prodejní hovory. Je schopná nabídnou i aktuální statistiky prodejní kampaně a celkové vyhodnocení.