Japonská protidrogová vzdělávací iniciativa dosahuje milníku

Tokio, Japonsko

5. 2. 2014

Scientologická církev podporuje protidrogovou vzdělávací iniciativu, která oslovila více než 50 000 lidí prostřednictvím protidrogových vzdělávacích přednášek.

Dobrovolníci z protidrogové vzdělávací a prevenční iniciativy, kterou Scientologická církev v Tokiu podporuje, právě dosáhli milníku: nyní už oslovili s protidrogovým vzděláváním 50 000 lidí.

Mládež, pedagogové, bezpečnostní složky a zainteresovaní společenští vůdci se zúčastnili těchto přednášek založených na osnově Pravdy o drogách. Mnohé z nich jsou vedeny na místních středních a nižších středních školách.

Podle Národní policejní agentury Japonska jsou nejvíce zneužívanými drogami v Japonsku stimulanty, na prvním místě je krystalický metamfetamin. Uživatelé metamfetaminu tvořili 86,1 % všech pachatelů drogových trestných činů zatčených japonskou policií v roce 2011. Iniciativa Pravda o drogách poskytuje rozsáhlé informace o této droze, včetně brožury, klipů a části dokumentárního filmu Pravda o drogách – skuteční lidé, skutečné příběhy, který obsahuje rozsáhlé rozhovory bývalých závislých na krystalickém metamfetaminu.

Scientologové na pěti kontinentech pracují po celý rok ve svých komunitách na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání.

Scientologická církev podporuje iniciativu Pravda o drogách, jednu z největších světových nevládních kampaní protidrogové výchovy a prevence.

Bylo přesvědčivě prokázáno, že pokud se mladým lidem poskytne pravda o drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co způsobují – míra jejich užívání úměrně klesá.

_______

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytváření světa bez drog, aby vyhověla žádostem o více informací o iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které Církev podporuje. Více informací a brožuru najdete na webu Scientologie.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“