Kancelář pro národní záležitosti Scientologické církve slaví první výročí

Washington, D. C., USA

8. 10. 2013

Členové Kongresu, velvyslanci a stovky hostů oslavili první výročí Kanceláře pro národní záležitosti Scientologické církve ve Washingtonu, D. C.

Vládní úředníci, diplomaté a komunitní vůdci se připojili ke Kanceláři pro národní záležitosti  Scientologické církve dne 3. října, aby oslavili roční výročí založení kanceláře ve Fraser Mansion ve Washingtonu, D. C. Speciálními hosty byli mj.  členka Kongresu Corrine Brown z Floridy, bývalý kongresman Dan Burton z Indiany, čtyři velvyslanci, zaměstnanci Kongresu, hodnostáři a četní zástupci nevládních organizací.

Oslavu pomáhala moderovat herečka Jenna Elfman, držitelka Zlatého glóbu a Ocenění velvyslance dobré vůle od Howardovy univerzity za její práci v oblasti lidských práv a trestní rehabilitace a reformy.

Jenna Elfman hovořila o humanitárních programech, které Scientologická církev podporuje. „Když máte někomu pomoci, chcete skutečně vidět výsledky,“ řekla. „To je to, co je jedinečné na těchto programech sociálního zlepšení. Pokaždé, když jsou zavedeny, dojde k efektivní změně, zlepší se podmínky ve společnosti, lidé se zlepší.“

Kancelář pro národní záležitosti funguje jako centrální uzel pro šíření těchto programů mezinárodně, spolupracuje s tucty kongresových úřadů, se zastupitelskými úřady, ministerstvem zahraničí USA a neziskovými skupinami od svého založení 12. září 2012, aby svedli dohromady veřejný a soukromý sektor a způsobili změnu. Pořádala více než 100 workshopů, fór a seminářů o otázkách zahrnujících obchodování s lidmi a další zneužívání lidských práv, nelegální drogy, recidivu, energetické reformy a negramotnost.

Jedna taková akce se konala na Dni OSN proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, kdy Kancelář pro národní záležitosti spolupracovala s Protidrogovou agenturou USA (DEA), uváděla fórum o zneužívání syntetických drog, kde figuroval zvláštní agent DEA Robert Bell. Program představil Scientologií podporovanou iniciativu Pravda o drogách, již používá více než 1200 organizací státní správy a orgánů činných v trestním řízení v mezinárodním měřítku.

Církev také podporuje celosvětovou iniciativu vzdělávání v oblasti lidských práv, globální síť gramotnosti a vzdělávacích center a program scientologických dobrovolných duchovních, jednu z největších světových nezávislých pomocných sil.

Kancelář dává své zařízení ve Fraser Mansion k dispozici neziskovým skupinám, aby se setkaly ohledně otázek od občanských práv a imigračních reforem k trestnímu soudnictví a drogové prevenci. Úřad rovněž spolupracuje s velvyslanectvími na jedinečných kulturních a humanitárních akcích.

Prostřednictvím své další práci s komunitou, národními a mezinárodními vůdci uskutečňuje Kancelář pro národní záležitosti Scientologické církve vizi vyjádřenou autorem, humanitářem a zakladatelem Scientologie L. Ronem Hubbardem v Cílech Scientologie: „Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez války, kde schopní mohou prosperovat a čestní mohou mít svá práva a kde Člověk může volně stoupat k větším výškám.“

Chcete-li se dozvědět více o církevních globálních humanitárních iniciativách, navštivte webové stránky Scientologie.