Legislativní novinky pro rok 2014

ÚČETNICTVÍ DNES POTŘEBUJE KAŽDÁ FIRMA, PODNIKATEL ČI ŽIVNOSTNÍK. A TI NEJLEPŠÍ MAJÍ SAMOZŘEJMĚ TO NEJKVALITNĚJŠÍ A NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ ÚČETNICTVÍ. PŘEHLED O NOVELÁCH, NOVINKÁCH A ZMĚNÁCH ZÁKONŮ JE NUTNÉ SLEDOVAT.

Legislativní novinky pro rok 2014 zatím nepřinesly zásadní změny z daňové a účetní oblasti. Ale některé z novinek z minulého roku přeci jen jsou a ne každý o nich ví. Přinášíme vám zde proto stručný přehled.

 • Dochází ke zjednodušení pravidel pro tvorbu opravných položek k pohledávkám. U nových pohledávek (od 1.1.2014) bude také nutné rozlišovat, zda vznikly primární činností společnosti, nebo byly nabyty postoupením.
 • Právnické osoby mohou nově při prodeji uplatnit jako náklad celou pořizovací cenu pozemku, i pokud pozemek prodají za méně, než jej nabyly.
 • Budovy obchodních domů s obchodní plochou do 2 000 metrů čtverečných se budou odepisovat v 6. skupině (50 let), menší obchodní domy lze nově odepsat už za 30 let.

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘINÁŠÍ HODNĚ NOVINEK

 • Společnost může vyplatit zálohu na podíl na zisku v průběhu roku, tedy tzv. interim dividendu (je nutné sestavit mezitímní účetní závěrku).
 • Společnost může vyplatit podíl na zisku jinému subjektu než společníkovi, a to na základě rozhodnutí valné hromady (musí to umožňovat společenská smlouva).
 • Určitá výkladová nejistota stále panuje v otázce, zda bude možné po novém roce jednoduše vyplatit zpět vklady do ostatních kapitálových fondů.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY / NEMOVITOSTI

 • Prodej nových budov a jednotek (do 5 let od kolaudace) podléhá zdanění, starší nemovitosti mohou být osvobozeny nebo zdaněny, podle rozhodnutí plátce. Díky nedělitelnosti stavby a pozemku se zdanění či osvobození použije i na částku příslušející k pozemku.
 • Podle nového občanského zákoníku dojde v mnoha případech ke spojení budovy (jednotky) a pozemku do jedné nemovité věci. I v případě prodeje se tak bude prodávat pouze jedna nemovitá věc (tj. pozemek včetně stavby, u jednotky pouze tato jednotka s podílem na pozemku). S tím souvisí i odlišnosti ve stanovení základu daně a sazby.
 • Dosud byly všechny převody pozemků (s výjimkou pozemků se stavebním povolením) osvobozeny od DPH. Nově na osvobození dosáhnou jen pozemky zcela prázdné (nezastavěné budovami ani inženýrskými sítěmi) a bez stavebního povolení.

PŘIZNÁNÍ K DPH POUZE ELEKTRONICKY

Od 1. Ledna 2014 je nutné veškeré přiznání k DPH včetně příloh zasílat pouze elektronicky (datovou schránkou nebo se zaručeným elektronickým podpisem). Výjimku z této povinnosti dostaly fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun, které mohou i nadále k podání využívat papírový tiskopis.

RUČENÍ ZA DODAVATELE

Od 1. Ledna 2014 bude finanční správou důsledně aplikován institut ručení za dodavatele. Příjemce zdanitelného plnění ručí za správné odvedení daně z tohoto plnění, pokud:

 • je úplata zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny; nebo
 • je úplata poslána na zahraniční účet; nebo
 • je úplata poslána na účet jiný, než který má dodavatel zveřejněn u správce daně (a částka přesáhne 700 tisíc Kč); nebo
 • odběratel je nespolehlivým plátcem.

DÁLE

 • Společnosti mohou odečíst dary na dobročinné účely až do výše 10 % ze základu daně.

Jestliže vás zajímají všechny změny pro rok 2014, neváhejte nás kontaktovat na:  info@bilance-ucetnictvi.cz, nebo kontaktním formulářem: http://www.bilance-ucetnictvi.cz/kontaktovat/