?>

Kategorie "Vzdělávání"

Seřadit dle:

Zajímá vás, co je uvnitř? Fakulta strojní pořádá pátý ročník studentské noci

Zpráva dne. V prostorách Fakulty strojní ČVUT, které nejsou běžně veřejnosti přístupné, projde 1. března 2018 ve 20.00 hodin návštěvník bránou z driftových závodních vozů předních českých jezdců, jako jsou například Lukáš Bubeníček, Lucie Wangová, Lukáš Hájek a jiní. Na dvoře se vztyčí ohromná stage a na ní se objeví Mydy Rabycad. Střídat je bude […]

Sociální program – Vize pro svět

45 milionů lidí na světě trpí slepotou. 90 procent všech nevidomých žije v zemích třetího světa, a proto lidé z rozvojových zemích trpí desetkrát vyšším rizikem oslepnutí než lidé v zemích vyspělých. Osmdesáti procentům oslepnutí lze však předejít a to mnohdy důslednou léčí o zrak. Zabránění slepoty lidí ze zemí třetího světa, jejich vyléčení a […]

Základní škola pro zrakově postižené

Není v republice mnoho speciálních škol, které se věnují tělesně nebo zrakově postiženým. Základní škola pro zrakově postižené v Praze patří k těm, jejichž učební osnovy, píle a snaha pedagogů, komplexní odborná péče i volný čas zajišťuje žákům této školy optimální začlenění do společnosti. Základní škola pro zrakově postižené má ve svých osnovách zařazeno několik […]

Odborná školení pomocí e-learningu i prezenční formy

Odborná způsobilost k práci a odborná školení jsou základem pro připravenost pracovníků a také jejich bezpečí. Ze zákona je povinností absolvovat některá školení zaměstnanců. Na vzdělávání zaměstnanců dohlíží zaměstnavatel a je za ně zodpovědný. Nezbytné je školení první pomoci, školení pro řidiče, kurzy bezpečnosti práce a požární ochrany. Tyto musí zaměstnavatel zajistit ze zákona. A […]

Zákonná školení pro zaměstnance a odborníky

Ze zákona jsou určité kurzy a školení povinná jak pro zaměstnance, tak i pro jejich zaměstnavatele. Je zkrátka potřeba, aby se v některých věcech orientovali a byli v nich řádně proškoleni. Zaměstnavatel se stará, aby tato školení nebo e-learning probíhaly ve správném čase, intervalech a ve vhodné kvalitě. Školení v oblasti bezpečnosti a zdraví Školení […]

Jazykové kompetence a znalost cizích kultur v návaznosti na zahraniční pracovní stáž

Podle strategie Evropa 2020 je zcela zásadní, aby byly studentům poskytnuty co nejvhodnější nástroje, které jim pomohou zorientovat se a žít na budoucím trhu práce, a jedním z nejlepších způsobů je tak učení zprostředkované mobilitou. Zprávy o mobilitě během odborného výcviku se však shodují, že je značně obtížné naučit se jazykovým a mezikulturním dovednostem. Proto […]

Vypracovanie originálnych podkladov pre: seminárne práce, diplomové práce, bakalárske práce – www.SEMINARKYBEZPRACE.sk

Vysokoškolské vzdelanie sa v dnešnej modernej spoločnosti stalo významným elementom pre štart kariéry. Či už sa chcete profesne pohybovať v ktorejkoľvek oblasti ľudskej činnosti, a ak to budete chcieť robiť na vysokej úrovni, bude pre vás diplom z vysokej školy nepostrádateľný. To nielen kvôli diplomu samotnému, ale hlavne na získanie schopností a znalostí, ktoré v […]

ECTACO: Jazyková znalost

Prekladač online

Prekladač online je nový spôsob uľahčenia si prekladov pomocou internetu. Internetový prekladač funguje na báze Google translátora kde jeho podstatnou výhodu je neustála inovácia poskytovaných služieb prekladača. Prekladač sa stále vyvíja a umožňuje posun v prekladaní slov, viet a internetových stránok. Prekladač poskytuje základnú škálu prekladaných jazykov a to anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky, maďarsky ale aj poľský a česky. […]

Legislativní novinky pro rok 2014

ÚČETNICTVÍ DNES POTŘEBUJE KAŽDÁ FIRMA, PODNIKATEL ČI ŽIVNOSTNÍK. A TI NEJLEPŠÍ MAJÍ SAMOZŘEJMĚ TO NEJKVALITNĚJŠÍ A NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ ÚČETNICTVÍ. PŘEHLED O NOVELÁCH, NOVINKÁCH A ZMĚNÁCH ZÁKONŮ JE NUTNÉ SLEDOVAT. Legislativní novinky pro rok 2014 zatím nepřinesly zásadní změny z daňové a účetní oblasti. Ale některé z novinek z minulého roku přeci jen jsou a ne každý o nich […]