Zákonná školení pro zaměstnance a odborníky

Ze zákona jsou určité kurzy a školení povinná jak pro zaměstnance, tak i pro jejich zaměstnavatele. Je zkrátka potřeba, aby se v některých věcech orientovali a byli v nich řádně proškoleni. Zaměstnavatel se stará, aby tato školení nebo e-learning probíhaly ve správném čase, intervalech a ve vhodné kvalitě.

Školení v oblasti bezpečnosti a zdraví

Školení tvoří nedílnou část zvyšování kvalifikace u každého jedince ve firmě nebo organizaci. Jedná se obecně o kurzy v oblasti bezpečnosti nebo zdraví. Náplň vychází ze zákoníku práce a dalších předpisů. Podle konkrétní pracovní činnosti a náplně jedince se určuje rozsah a obsah těchto školení o bezpečnosti práce a jiných. Příslušné pravomocné orgány poté kontrolují úspěšné absolvování kurzů ve firmách, takže není dobré je podcenit, nevyplatí se to. Zanedbání této školící povinnosti je postihováno.

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti

Mezi základní kurzy v oblasti bezpečnosti patří školení v oblasti požární ochrany a školení bezpečnosti práce, ve zkratkách bozp a školení po. K vypracování dobrých preventivních opatření je nutná důkladná analýza rizik. Zaměstnanci i zaměstnavatelé se musí s těmito riziky seznámit.
Těmto rizikovým situacím se dále musí předcházet, aby nebyl ohrožen život a zdraví. Zaměstnavatel a vedoucí pracovníci plně zodpovídají za zajištění školení zaměstnanců ohledně všech možných předpisů. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, to je kurz bozp. Přípravu ve formě školení nelze podcenit, je to základ.

Proškolte vaše řidiče

Základem pro prevenci je zbytečně neriskovat, nepřeceňovat síly a schopnosti, nepodceňovat rizika. Velmi důležitá jsou i školení řidičů spolu s informováním ohledně změn v pravidlech silničního provozu. Školení jsou jak vstupní, tak i pravidelná. Pro firmy jsou nezbytné odborné garance školení řidičů a informování v případech změn v legislativě. Mnoho školení je možno provádět i přes internet, například školení řidičů online.