Mezinárodní den OSN proti drogám v kodaňských pěších zónách

Kodaň, Dánsko

21. července 2013

V jednom z nejdelších dnů v roce pomáhali dobrovolníci z kodaňských scientologických církví místním obyvatelům i návštěvníkům z celého světa dozvědět se pravdu o drogách.

Na Mezinárodní den OSN proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi dne 26. června pomáhali mladí lidé, oblečeni v charakteristických tyrkysových tričkách, v kodaňských pěších zónách místním obyvatelům a turistům dozvědět se pravdu o drogách. Byli to dobrovolníci ze sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu. S podporou Scientologické církve poskytují členové sdružení protidrogovou výuku ve městě od roku 1991.

Jejich plakáty, nesoucí letošní slogan Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, „Udělejte novým vrcholem svého života zdraví, ne drogy“, zval lidi, aby se zavázaly žít život bez drog.

Dobrovolníci rozdali tisíce výtisků brožury Pravda o drogách. Tyto brožury obsahují informace o 13 nejčastěji zneužívaných látkách a poskytují fakta o tom, co drogy jsou a co člověku dělají.

„Je velmi důležité, aby mladí lidé znali pravdu o drogách, aby se mohli svobodně rozhodnout žít bez drog,“ říká Kirsten Paludan, ředitelka kodaňského sdružení.

Stovky dobrovolníků ze scientologických církví a misí po celém světě si připomněly Mezinárodní den OSN proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi konferencemi, sportovními akcemi, veřejnými sbírkami a dalšími aktivitami, aby přinesli poselství Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi do svých komunit.

Po více než dvě a půl desetiletí scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání.

____

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytváření světa bez drog, aby vyhověla žádostem o více informací o iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které Církev podporuje. Více informací a brožuru najdete na webu Scientologie.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“

Scientologická církev podporuje Pravdu o drogách, jednu z největších celosvětových nevládních kampaní na drogovou prevenci a výuku o drogách. Nezvratně se prokázalo, že když je mladým lidem poskytnuta pravda o drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co dělají – míra jejich užívání úměrně klesá.