Nové Centrum Scientologie se otevře na severu Izraele

Carmiel, Izrael

13. listopadu 2013

Stovky hostů a vysokých představitelů se sešli ve městě Carmiel na oslavu otevření nového Scientologického centra pro sever Izraele. Centrum bude poskytovat scientologické kurzy na zlepšení života a duchovní poradenství a bude sloužit jako středisko pro mnohé programy společenského zlepšení a humanitární programy, které Scientologie podporuje.

Představitelé drúzského a scientologického náboženství se 9. listopadu sešli k otevření Scientologického centra pro sever Izraele ve městě Carmiel.

Ctihodný šejk Hussein Laviv Abu-Rukun, předseda předsednictva drúzů a zakladatel Sdružení pro zachování  drúzského dědictví, hovořil o tom, jak se dozvěděl o Scientologii a proč inicioval první společnou činnost mezi drúzskými a scientologickými komunitami v Izraeli.

Při svých cestách po celém světě podniknutých k seznámení se s různými náboženstvími, filozofiemi a vírami byl fascinován scientologickým hnutím, jeho členy a jeho zakladatelem, filozofem a humanitářem L. Ronem Hubbardem. Viděl nápadnou podobnost mezi drúzskými a scientologickými komunitami a filozofií.

Šejk Abu-Rukun mluvil o dlouhé a čestné historii drúzů na Blízkém východě a o morálním kodexu, který přijali – kodexu odvahy, integrity, poctivosti a smyslu pro povinnost, který je povzbuzuje k tomu, aby podporovali zlepšování zemí, kde se zdržují.

„Od mého prvního setkání s věřícími v učení L. Rona Hubbarda jsem stále potkával nadšené a sympatické scientology, kteří jsou skálopevně přesvědčeni o svém poslání napravovat křivdy kdekoli, kde existují, a kteří organizují a táhnou kupředu aktivity k povznesení lidství v komunitách po pěti kontinentech,“ řekl. „Od té doby čerpán z této moudrosti a podporuji tuto moudrost v mém světě v Izraeli i v zahraničí – moudrost čistoty, která nepřehlíží žádné z překážek, které brání pokroku lidstva nebo jejich lásky k sobě navzájem. L. Ron Hubbard a jeho následovníci dělají vše pro to, aby ukázali a vštípit lidem pravdu, že všichni lidé jsou stvořeni jako svobodní a sobě rovní – známá a významná pravda pro drúze, kteří usilují o to, aby byli považováni za rovné ve všech ohledech.“

Pan Mohamed Abuelheja, národní koordinátor dobrovolníků z mládežnického hnutí Hano’ar Ha’oved Ve’halomed, stál v čele scientologií sponzorovanou iniciativou Pravda o drogách ve městě Tamra. Mluvil o hodnotě programu a o tom, jak Scientologie překlenuje rozdíly a spojuje lidi ze všech oblastí života.

„Jménem svým, jménem mládeže z arabské komunity obecně a zejména jménem mládeže ve městě Tamra bych rád poblahopřál obyvatelům na severu Izraele k otevření tohoto nového scientologického centra v Carmielu,“ řekl. „Jsme tady – Židé a Arabové z celé země, z venkovských, stejně jako městských částí Izraele – abychom oslavili tuto událost. Je mnoho rozdílů mezi námi, ale vyšší účel celého lidstva je lepší společnost, společnost bez kriminality, společnost, jejíž členové mohou svobodně růst k větším výškám, a to je to účel, který nás zde spojuje.

„Existuje mnoho programů, které bojují proti zneužívání drog, ale rozdíl u naší činnosti jsou nástroje samotné a duch dobrovolnictví. Přijďte se dozvědět od scientologů, jak změnit společnost. Zneužívání drog v Tamře se snížilo o 70 procent od roku 2008, kdy jsme ve městě začali s naším programem Pravda o drogách. Chci vám z hloubi svého srdce poděkovat za tuto důležitou činnost. Díky vám se naše společná činnost rozšířila po celém městě a pomáhá nám dosáhnout našeho cíle – dobré společnosti, statečné společnosti, kterou se stará a je upřímná je svým členům.“

Pan Šlomi Leibovitch, výkonný ředitel Scientologického centra Izraele, blahopřál vedoucím představitelům nového centra a popřál jim i všem obyvatelům regionu úspěch s používáním nástrojů, které nyní mají k dispozici přímo na místě.

„Toto centrum je dominantou a symbolem naděje a lepší budoucnosti pro Carmiel a celý region,“ řekl. „Scientologie je v první řadě znalost – pravdivá a praktická znalost života. Tato znalost je pro každého.

L. Ron Hubbard věřil, že nikdo nemá monopol na znalosti a moudrost – je určena pro každého, kdo na ni dosáhne. Toto centrum je zde pro to, aby sloužilo vám všem a lidem ze severu. Scientologie věří v člověka, ať je kdekoli, a principy Scientologie učí, že každý člověk si zaslouží stejnou šanci pochopit, dělat pokroky a uspět v životě.“

Scientologické hnutí působí v Izraeli již více než 40 let. Scientologické centrum v Izraeli bylo slavnostně otevřeno 21. srpna 2012. Jeho nový domov, známé divadlo Alhambra, je uspořádáno tak, aby sloužilo scientologům v jejich postupu k duchovní svobodě, a slouží jako ústředí pro celou komunitu – místo setkání společných snah k duchovnímu povznesení občanů všech vyznání.