Odezva Scientologických Dobrovolných duchovních na filipínskou katastrofu

Filipíny

16. prosince 2013

Pomoc Filipínám zotavit se z tajfunu Haiyan

Měsíc poté, co super-tajfun Haiyan zpustošil Filipíny, je země stále v šoku. Mise Scientologické církve v Manile okamžitě povolala na pomoc své Dobrovolné duchovní. K nim se připojili Dobrovolní duchovní ze zahraničí, kteří pokračovali v poskytování podpory, aby pomohli zemi s obnovou.

Tajfun, na Filipínách známý jako Yolanda, zasáhl zemi 8. listopadu s přetrvávajícími větry dosahujícími rychlosti až 313 km/h. Více než pět tisíc lidí zemřelo a OSN odhaduje, že 1,9 mil. lidí bylo donuceno opustit své domovy. Podle Mezinárodního výboru Červeného kříže zničila bouře živobytí více než pěti milionům lidí a nechala 2,4 milionů lidí bez jídla.

Scientologický tým Odezva na katastrofu, vedený zkušeným Scientologickým Dobrovolným duchovním Ayal Lindeman z New Yorku, a členové Indické výpravy dobré vůle Scientologických dobrovolných duchovních spolupracují s vládními agenturami a humanitárními organizacemi na pomoci při distribuci potravin a zásob.

Poté, co se postarali o fyzické blaho těch, kteří přežili, řeší Dobrovolní duchovní také jejich osobní potřeby, poskytují scientologické asisty, techniky vyvinuté zakladatelem Scientologie L. Ronem Hubbardem, které se zaměřují na emocionální a duchovní faktory traumatu, nemoci a zranění. Asisty lze snadno dodávat a naučit se je a Dobrovolní duchovní trénují členy rodin, vůdce komunit a dalších dobrovolníky v těchto technikách, aby byly široce přístupné.

# # # #

Při vytváření programu Dobrovolných duchovních L. Ron Hubbard napsal: „Pokud někdo nemá rád zločin, krutost, nespravedlnost a násilí v této společnosti, může s tím něco dělat. Může se stát Dobrovolným duchovním pomoci ji zcivilizovat, přinést jí svědomí, laskavost, lásku a osvobození od utrpení tím, že jí dodá důvěru, slušnost, poctivost a toleranci.“