Scientologická církev Pretoria hostí 3. ročník summitu Afrického svazu mládeže

Pretoria, Jižní Afrika

7. 11. 2013

Summit vyzývá k posílení pravomocí afrického lidu.

Úředníci veřejné správy a zástupci nevládních organizací se připojili k delegátům Afrického svazu mládeže (ASM) na 3. ročníku summitu Afrického svazu mládeže v Scientologické církvi v Pretorii ve dnech 17. až 18. října. Tématem letošního programu bylo „Na cestě k akci: posun za hranice rétoriky panafrikanismu.“

Summit byl spolusponzorován Africkým svazem mládeže a Mládeží za lidská práva, iniciativou k výchově k lidským právům podporovanou Scientologickou církví.

Prezident ASM Tim Mugerwa přivítal delegáty, řečníky a vzácné hosty.

Účelem letošního summitu ASM bylo motivovat akce na podporu africké mládeže. Téměř 65 % africké populace je mladší 35 let. Více než 34 % je ve věku mezi 15 a 35 lety. Každý rok přijde na trh práce asi 10 milionů mladých Afričanů.

Navzdory nadbytku, který kontinent má v lidských a přírodních zdrojích, se 18 afrických národů řadí mezi posledních 20 v Mezinárodním indexu lidského rozvoje 2013, seznamu založeném na kombinovaných statistikách odrážejících průměrnou délku života, vzdělání a příjem.

Řečníci a panelisté řešili tyto a další otázky lidských práv. Na konci konference delegáti a hosté představili své plány na uskutečnění cíle summitu. Jejich uvedené zájmy a plány odrážely rozmanitost prostředí a priorit přítomných:

Hlavní zájmy zahrnovaly:

  • Zabývat se problémem rebelů z afrických zemí, kteří ​​páchají trestné činy a násilí.
  • Poskytnout mládeži porozumění lidskosti a pohostinnost, pokud jde o otázky migrace.
  • Držet spolu, jako vůdci zítřka, aby byl vidět rozdíl a Afrika mohla být lepším místem pro všechny Afričany.

Delegáti se rozhodli zapojit nebo zvýšit odhodlání pro širokou škálu projektů, jak je uvedeno v těchto výrocích:

„Vzdělání je velmi důležitým nástrojem, který musí být prosazován a podporován od domova, školy po společnost jako celek.“

„Uvědomil jsem si, že je třeba začlenit problematiku lidských práv do programů vůdcovství mládeže, které dělám – holistický přístup je to, co Africká mládež potřebuje k posílení svého postavení.“

„Protože jsem na vysoké škole, chtěl bych pracovat se svými spolužáky. Jedním z našich cílů je začít s dlouhodobě udržitelnou kampaní za čistší prostředí v naší místní čtvrti.“

„Programy poradní činnosti v sirotčinci, zabývající se sebevědomím dětí, sebeúcta, lidskými právy, odpovědností, literaturou/vzděláním a uměním.“

„Chci se věnovat svůj volný čas k výuce zemědělské vědy v mé vesnici… začít v malém a pak inspirovat a šířit zprávu o pozitivních změnách v Africe.“

„Pomáhat zajistit lepší porozumění anglickému jazyku ve venkovských a předměstských školách v mém okolí a pomáhat se čtením a dialektem.“

„Hodlám se skupinou mladých lidí založit družstevní podnik v módním a textilním průmyslu se zaměřením na všeobjímající africkou identitu s použitím našich vlastních domácích textilií.“

„Zahájit program pro studenty práva… studenti budou navštěvovat  polovenkovské a venkovské oblasti a poskytovat bezplatné právní poradenství a prakticky aplikovat lidská práva v právní oblasti.“

Prezident ASM Tim Mugerwa toto zakončil oznámením, že příští rok se summit bude konat v ugandské Kampale a poděkoval všem, kteří přispěli k úspěchu letošního programu.

„Vyjadřuji svou upřímnou vděčnost všem delegátům, účastníkům, partnerům a hostům, kteří se zúčastnili třetího výročního summitu ASM,“ řekl. „ASM je velmi jistý, že akce, které jste si předsevzali vykonat, budou mít velký dopad na naši společnost.“

Africký svaz mládeže je panafrická organizace mládeže se sídlem v Pretorii s členstvími po celém kontinentu. Usiluje o zlepšení životů Afričanů tím, že mladým lidem vštěpuje vlastenectví a solidaritu mezi africkými lidmi po celém světě.

Scientologická církev v Pretorii, Ideální scientologická organizace, byla slavnostně otevřena 23. února 2013. Její zařízení je uspořádáno tak, aby sloužilo scientologům v jejich postupu k duchovní svobodě, a slouží jako ústředí pro celou komunitu – místo setkání společných snah k duchovnímu povznesení občanů všech vyznání.

____

Scientologové z pěti kontinentů se spojují ve společném úsilí s vládními úřady a nevládními organizacemi, aby dosáhli všeobecného povědomí a zavedení Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, předního světového dokumentu týkajícího se lidských práv.

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Spolu za lidská práva, Děláme lidská práva světovou skutečností, aby vyhověla žádostem o více informací o výuce lidských práv a o iniciativách, které Církev podporuje. Více informací najdete na Scientology.org/humanrights.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Lidská práva musejí být učiněna faktem, ne idealistickým snem“, a scientologické náboženství je založeno na principech lidských práv. Kodex scientologa vyzývá všechny členy církve, aby se věnovali „podpoře pravé humanitářské snahy na poli lidských práv“.