Školní bezpečnostní policie v Mexico City oslovuje mládež s Pravdou o drogách

Mexico City

14. září 2013

Úřad pro společenské reformy Národní scientologické organizace Mexika dává policii nástroje pro pomoc mládeži.

Tým důstojníků Školní bezpečnostní policie v Mexico City se rozhodl oslovit mládež během školních letních prázdnin. Po dva dny v červenci tým rozdával 7 500 výtisků vzdělávací brožury Pravda o drogách na letním veletrhu v Zócalo (Náměstí Ústavy) v samém srdci historického centra Mexico City.

Školní bezpečnostní policie v Mexico City je jedinečná pobočka bezpečnostních složek pověřená udržováním bezpečnosti v městských školách. Důstojníkům pomáhal plnit jejich povinnosti Úřad společenských reforem Národní scientologické organizace Mexika prostřednictvím vedení seminářů protidrogové výchovy na základě vzdělávací a preventivní iniciativy Pravda o drogách.

Mnoho důstojníků mělo obavy, jak se dostat k mládeži, a zjistili, že vzdělávací materiály Pravda o drogách vyřeší tento problém – materiály sdělují skutečnosti o zneužívání drog slovy, jimž dospívající a mladí dospělí rozumějí. Program obsahuje řadu 13 brožur protidrogové výchovy, 16 veřejnoprávních oznámení a celovečerní dokument.

Scientologové na pěti kontinentech pracují ve svých komunitách po celý rok na tom, aby ostatní znali pravdu o drogách. Církev a její členové se věnují tomu, aby vymýtili zneužívání drog prostřednictvím vzdělávání.

Bylo přesvědčivě prokázáno, že pokud se mladým lidem poskytne pravda o drogách – faktické informace o tom, co drogy jsou a co způsobují – míra jejich užívání úměrně klesá.

Scientologická církev podporuje iniciativu Pravda o drogách, jednu z největších světových nevládních kampaní protidrogové výchovy a prevence, a zpřístupňuje tyto materiály zdarma pro pedagogy, pro prosazování práva a pro komunitní programy.

_______

Scientologická církev publikovala brožuru Scientologie: Jak pomáháme – Pravda o drogách, Vytváření světa bez drog, aby vyhověla žádostem o více informací o iniciativách v oblasti prevence a výuky o drogách, které Církev podporuje. Více informací a brožuru najdete na webu Scientologie.

###

Zakladatel Scientologie, L. Ron Hubbard, napsal: „Planeta narazila na bariéru, která zabraňuje rozsáhlému společenskému pokroku – drogy a ostatní biochemické substance. Ty mohou dostat lidi do stavu, který nejenže znemožňuje a ničí fyzické zdraví, ale který může také zabránit jakémukoli stabilnímu pokroku v oblasti duševní nebo duchovní pohody.“