Výkup katalyzátorů znamená i recyklaci vzácných kovů

Katalyzátor pomocí chemického procesu (katalýzy) zajišťuje snižování obsahu kysličníku uhelnatého a uhlovodíků ve výfukových plynech, které vycházejí pomocí výfuku z motoru automobilu do ovzduší. Má tedy pozitivní vliv na životní prostředí. Katalyzátor je součástí výfuku, ne zavařený přímo ve výfukové rouře.

Vzhledem k tomu, že ceny vzácných kovů stále stoupají, je nyní možné výkup katalyzátorů za nebývale vysoké ceny. Aktuální ceny se lze dozvědět na našich stránkách v části ceník.  Naše ceny se neustále mění dle vývoje cen na burze. Vykupujeme automobilové katalyzátory s keramickým nosičem, kompletní i poškozené, ale i samotný keramický monolit. Dále vykupujeme i filtry pevných částic.

Vykupujeme katalyzátory ze všech obvyklých typů vozidel. Platbu provádíme v hotovosti nebo převodem na účet. Katalyzátory vykupujeme ve stavu, kdy je možné do nich nahlédnout, tj. výfukové potrubí musí být  odříznuté co nejblíže  ke  katalyzátoru,  aby  si  technik  mohl  prohlédnout stav  a  množství  monolitu. Pokud část monolitu chybí, cena je redukována o množství chybějícího monolitu.  Prázdné katalyzátory nevykupujeme. Kontaktujte nás.

Podle druhu katalyzátoru dochází k oxidační přeměně kysličníku uhelnatého na kysličník uhličitý, uhlovodíků na kysličník uhličitý a vodu a k redukci kysličníku dusnatého na plynný dusík a kyslík. Moderní katalyzátory snižují množství škodlivin ve spalinách až o 90 %. V automobilech se používají třícestné katalyzátory (zážehové motory) a oxidační katalyzátory (vznětové motory) – podle druhu motoru až dva hlavní a čtyři předřazené primární katalyzátory.