Z čeho je poskládán náš život

Člověk se dlouhá staletí snažil najít své místo v tomto materiálním světě. Jaké má postavení ke zbytku všeho živého a ke svým bližním? Jakou má skutečně zodpovědnost a komu je vlastně odpovědný?

Dlouho nebyl schopen dojít k jednoznačným odpovědím. Nenašli je staří Řekové ani materialističtí učenci dneška.

A tak to zůstalo až do momentu, kdy L. Ron Hubbard zrealizoval cíl, o který dlouho usiloval: objevil sjednocující princip – společný jmenovatel, který se vztahuje na veškerý život, pomocí kterého by bylo možno všechny lidi (a ve skutečnosti i celý život) pochopit.

Z toho vzešla lavina objevů, které vrhly nové světlo na podstatu člověka a života.

Principy uvedené v brožuře Dynamiky poskytují řešení na pradávné morální dilema – co je správné a co je špatné – a přinášejí novou úroveň rozumného myšlení. S jejich pomocí je nyní člověk schopen uspořádat různé činitele v životě, pokaždé si vybírat správné řešení tam, kde má více možností, a získat nový pohled na směry, kterými se může v životě ubírat.

Pan Hubbard tyto principy rozvinul ve svých dalších četných dílech a přednáškách. Ale to, co je v této brožuře, představuje základ a přináší s sebou praktický postoj k úspěšnému životu, používaný miliony lidí.

Více na www.dianetika.cz