Aktivit projektu Nebuď ovčan! se zúčastnilo již více než 2000 osob

„Když jsme v červenci loňského roku začali realizovat projekt Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí, přemýšleli jsme, jaké mu přidělit motto, které by bylo snadno zapamatovatelné a co nejlépe vyjadřovalo, o co se v projektu snažíme. Po krátkém brainstormingu jsme došli k Nebuď ovčan! a od té doby už projektu neřekl nikdo jinak,“ popisuje vznik názvu lektorka a asistentka realizace projektu Jana Kamínková.

Projekt sleduje 2 hlavní cíle. Prvním z nich je rozšíření znalostí občanů ČR z oblasti občanské gramotnosti a snaha pomoci občany více zapojit do veřejného života. Občanská gramotnost je přitom chápána šířeji než jen samotná angažovanost v politickém dění. Projekt se zaměřuje celkem na 5 témat, která jsou pro spokojený občanský život a stabilitu společnosti podstatná. Jsou to: Odpovědný přístup k životnímu prostředí, Odpovědný přístup k financím, Multikulturalismus a prevence extremismu, Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění a Dobrovolnictví.

„Ke každému tématu jsme připravili 3 kurzy a ty pak nabídli občanům v několika podobách. Tak, aby si každý mohl vybrat metodu, které mu vyhovuje,“ sděluje koordinátorka projektu Gabriela Vlčková. „Všechny kurzy jsou zdarma dostupné pro celou cílovou skupinu. Tou jsou občané ČR s bydlištěm ve všech krajích mimo Hlavní město Praha, kteří mohou být považování za účastníky dalšího vzdělávání, tedy osoby ve věku 25-64 let nacházející se na trhu práce s ukončeným formálním vzděláním,“ doplňuje Vlčková.

Klasickou metodou výuky jsou prezenční kurzy. Účastníci si ale mohou vyzkoušet studium v podobě e-learningu nebo také méně známé online kurzy, kdy celý kurz absolvují s lektorem přes internet z pohodlí domova. Možné je také stáhnout si kurzy ze serveru audioteka.cz a poslouchat je v audio podobě např. ze svého mobilu nebo tabletu.

„Moderními online metodami jsme mohli oslovit mnohem více účastníků než osobně prezenčními kurzy, přitom s menšími náklady,“ vysvětluje Jana Kamínková. „Celkově tak našimi aktivitami prošlo již více než 2000 účastníků.“

Druhým cílem projektu je propagace dalšího vzdělávání. Za tímto účelem byly v rámci celé republiky pořádány informační semináře, workshopy, brunche a na závěr i konference, na kterých byli účastníci seznámeni s faktory pro celoživotní učení, s moderními výukovými metodami i možnostmi dalšího vzdělávání.

„Podle výsledků výzkumu Českého statistického úřadu se v ČR v roce 2011 vzdělávalo mimo školský systém jen 32 % občanů. Proto jsme se snažili lidem vysvětlit, proč je v dnešní informační společnosti vzdělávání celoživotním procesem a motivovat je k rozvoji jejich potenciálu,“ objasňuje Gabriela Vlčková.

Ke stejnému účelu sloužila také rozsáhlá informační kampaň. Články propagující další vzdělávání v posledních 16 měsících proběhly celou republikou. Vydány byly přibližně ve 100 obecních zpravodajích, 180 článků bylo vyvěšeno v knihovnách, desítky příspěvků byly publikovány na internetových portálech, obrazový spot proběhl také ve 4 regionálních televizích.

„Projekt Nebuď ovčan končí ke konci října a nebude se nám s ním loučit lehce. Budu asi mluvit za celý tým, když řeknu, že se stal součástí našich životů,“ shrnuje za projektový tým Jana Kamínková.

Všechny podrobnosti a výstupy projektu najdete na stránkách www.nebudovcan.cz.

Celý název projektu: „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206. Projekt je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.