Aktuální dění v projektu BIS

Rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění v jednom z našich mezinárodních projektů BIS – Bilancio di Integrazione Sociale per immigrati e apprendimento e sviluppo della dimensione interculturale nelle organizzazioni educativ. Tento projekt byl oficiálně zahájen 1. 10. 2011 a bude ukončen v tomto roce k datu 30. září. Jedná se o projekt zaměřený na problematiku sociální integrace migrantů v hostitelské zemi a hledání cesty, jak lze tomuto procesu pomoct. Projekt je koordinován italskou organizací Cooperativa Sociale San Saturnino onlus – SANSAT.

V současné době se v rámci projektu provádí testování nově vytvořeného nástroje, který má sloužit jako prostředek k usnadnění sociální integrace migrantů do společnosti. Nástroj byl vyvinut v rámci projektu ve formě série dotazníků, které jsou vyplňovány sociálními pracovníky na základě osobních pohovorů s migranty. Testování proběhne ve všech partnerských zemích za cílem zjištění možných nedostatků a návrhů pro lepší adaptabilitu nástroje v dané zemi. Testování bude prováděno formou individuálních ale i skupinových pohovorů.

Po zpracování analýzy výsledků testování bude partnery projektu zorganizováno školení, které bude vycházet z těchto dosažených výsledků. Školení se budou lišit v jednotlivých zemích, neb budou mít za cíl rozvoj migrantů v oblastech, které jsou pro ně problémové.

O dalším pokroku v projektu vás budeme nadále informovat.