Příprava na testování dotazníků v projektu PRECOLT

Cílem evropského projektu PRECOLT je zpřístupnit výuku cizích jazyků nejen nezaměstnaným, ale také těm, kteří touží po kariérním rozvoji.  Kromě toho si PRECOLT rovněž klade za cíl vytvořit pro tvůrce kurzů, učitele a studující (ať už se jedná o firmu nebo jednotlivce) nástroje, prostřednictvím kterých budou schopni zjistit aktuální potřeby a nároky na kurzy ze strany studentů a zadavatelů a následně je být schopni i vyhodnotit. Díky tomu pak budou schopni nastavit kurzy tak, aby vyhovovaly požadavkům studujících i trhu.

Jedním z hlavních výstupů tohoto projektu pak jsou dotazníky zaměřené na čtyři aspekty související s jazykovými kurzy, a to konkrétně na psycho-lingvistická, socio-lingvistická, mezikulturní a pragmatická hlediska související s využitím jazyka. Tyto dotazníky byly částečně převzaty z přechozího projektu PREMACOLT a upraveny dvěma zodpovědnými partnery  tak, že do nich byly zakomponovány indikátory sloužící k zjištění jazykových dovedností na čtyřech výše uvedených aspektech v souvislosti s zaměstnaností. Zbytek konsorcia pak měl spolu s externími experty za úkol vypracované dotazníky ohodnotit.

Na základě těchto doporučení probíhá v současné době další přepracování dotazníků partnery projektu tak, aby byly pro daný účel co nejefektivnější, ale zároveň pro respondenty dostatečně srozumitelné. Po dokončení této fáze budou dotazníky přeloženy do národních jazyků účastnících se partnerů, kteří je poté budou testovat v domácím prostředí. V případě, že dojde v průběhu testování ke zjištění nějakých problémů, budou dotazníky opět přepracovány, popřípadě rozšířeny podle požadavků cílové skupiny.

Testování započne na začátku příštího roku. Pokud jste lektorem jazykových kurzů, jejich tvůrce nebo se z jakéhokoliv důvod potřebujete či chcete zúčastnit testování, kontaktujte nás prosím na emailové adrese kolarova@tempo.cz. Neváhejte nás kontaktovat i v případě, že máte nějaké dotazy týkající se projektu, velice rádi je zodpovíme.

Více informací rovněž najdete na internetových stránkách projektu: http://www.promacolt.eu/precolt/cs

Za projektový tým TEMPO TRAINING & CONSULTING,

Mgr. Tereza Kolářová